Tập huấn, bồi dưỡng năng lực, trình độ cho 160 dân quân

Trong thời gian 5 ngày, các học viên khóa tập huấn được học tập, nghiên cứu các nội dung: Tình hình kinh tế – xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023; dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình mới; hướng dẫn và thống nhất xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục lực lượng dân quân năm 2023; thực hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh;…

Ngoài ra, lớp tập huấn sẽ tổ chức trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm một số nội về xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ.

Lớp tập huấn sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ dân quân. Đồng thời, thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp về công tác quân sự, quốc phòng; phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ.

THẢO ĐẠO

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …