Sớm khắc phục các sai phạm

Thanh tra tỉnh tổ chức công bố kết luận thanh tra tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế

Đó là yêu cầu của Chánh Thanh tra tỉnh sau khi có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (Công ty CP MT&CTĐT Huế).

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Lương Bảo Toàn, Công ty CP MT&CTĐT Huế quản lý vốn 60 tỷ đồng; trong đó, Nhà nước 30,6 tỷ đồng, cổ đông góp vốn 29,4 tỷ đồng. Riêng năm 2021, lợi nhuận sau thuế là 10,2 tỷ đồng. Qua thanh tra cho thấy, năm 2020 và năm 2021, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chưa sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản; các hệ số khả năng thanh toán nợ, hệ số bảo toàn vốn của công ty luôn lớn hơn 1. Điều này cho thấy, công ty kinh doanh có lãi, sử dụng vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán tổng quát, thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh bảo đảm.

“Về cơ bản, việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu, các hoạt động của công ty được thực hiện khá tốt; ví như việc quản lý sử dụng tài sản Nhà nước; việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh; các chỉ tiêu cơ bản đạt; thu lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty đã gặp một số sai phạm” – ông Lương Bảo Toàn thông tin.

Cụ thể, Kết luận thanh tra số 59 ngày 13/1/2023 của Thanh tra tỉnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Công ty CP MT&CTĐT Huế vẫn còn để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong việc chậm nộp nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi, nguồn thu phải nộp vào NSNN; chi vượt quỹ tiền lương dẫn đến thuế TNDN phải nộp tăng so với quyết toán.

Kết luận thanh tra cho thấy, qua kiểm tra số thuế TNDN của Công ty MT&CTĐT Huế phải nộp tăng so với số quyết toán của công ty là hơn 983 triệu đồng. Trong đó, năm 2020 trên 385 triệu đồng; năm 2021 trên 597 triệu đồng.

“Trách nhiệm trong việc chi vượt quỹ tiền lương dẫn đến thuế TNDN phải nộp tăng so với quyết toán nêu trên thuộc về Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ có liên quan; Ban Kiểm soát công ty liên đới chịu trách nhiệm”, kết luận nêu.

Qua đó, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty CP MT&CTĐT Huế nộp vào NSNN số tiền hơn 983 triệu đồng thuế TNDN do chi vượt quỹ tiền lương trong 2 năm 2020 và 2021.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, đến ngày 31/12/2021, Công ty CP MT&CTĐT Huế vẫn còn theo dõi nguồn vốn đã hết nhiệm vụ chi hơn 3,671 tỷ đồng của 2 dự án (DA). Trong đó, DA cải tạo hồ Vệ, Đô Thành Hoàng số tiền trên 81 triệu đồng và DA thoát nước Nguyễn Hoàng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, căn cứ vào các quy định pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công ty CP MT&CTĐT Huế tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch HĐQT căn cứ kết luận thanh tra chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân, rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Theo lãnh đạo Công ty CP MT&CTĐT, sau khi nhận kết luận thanh tra, công ty đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan trong việc hạch toán tiền lương, tiền công đối với việc chi trả cho cán bộ quản lý điều hành triển khai thực hiện thi công các công trình xây dựng cơ bản do thành phố giao công ty thực hiện, tiền lương, tiền công, đơn giá được xác định theo hạng mục công trình.

Theo đó, Phòng Kế toán tài vụ công ty đã tổ chức họp và rút kinh nghiệm trong việc hạch toán kế toán. Đồng thời, năm 2022 đã điều chỉnh các khoản chi phí tiền lương, tiền công của cán bộ quản lý điều hành thực hiện các hạng mục công trình xây dựng cơ bản do thành phố giao thực hiện, hạch toán trực tiếp tài khoản tiền lương để xác định quỹ tiền lương năm 2022.

Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý tài chính công ty đảm bảo phù hợp với các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Hiện phía công ty đã đã nộp đầy đủ số tiền hơn 3,671 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh theo Quyết định số 1351 ngày 30/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Đồng thời, đã khắc phục việc nộp vào NSNN số tiền gần 1 tỷ đồng thuế TNDN do chi vượt quỹ lương.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …