Sẽ có trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Ấn tượng Huế, Việt Nam”

Cuộc thi Thiết kế nghệ thuật công cộng và Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế – 2024 với chủ đề: “Ấn tượng Huế, Việt Nam” sẽ diễn ra tại công viên dọc bờ bắc sông Hương (đường Kim Long, TP. Huế). Cuộc thi được tổ chức nhằm nuôi dưỡng tài năng trẻ, phát triển mạng lưới nhà thiết kế trẻ và góp phần thúc đẩy hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng.


Cuộc thi Thiết kế nghệ thuật công cộng và Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế – 2024 sẽ diễn ra tại công viên dọc bờ bắc sông Hương (đường Kim Long, TP. Huế). Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện các nội dung theo cam kết với UNESCO nhằm nuôi dưỡng các tài năng trẻ, phát triển mạng lưới nhà thiết kế trẻ khi Huế tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Cuộc thi và trại sáng tác có chủ đề “Ấn tượng Huế, Việt Nam” sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng – thiết kế ý tưởng sẽ diễn ra từ tháng 1 đến đầu tháng 3/2024. Giai đoạn 2 là trại sáng tác điêu khắc quốc tế sẽ diễn ra từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 5/2024.

Với cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng, đối tượng tham gia chính là giới sáng tạo trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, mỹ thuật, văn hoá và các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế. Còn với trại điêu khắc quốc tế, đối tượng tham gia là những nhà điêu khắc có đủ điều kiện về tài năng, sức khoẻ và thời gian.

Mục tiêu của sự kiện này là thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng, tăng cường khả năng tiếp cận không gian công cộng xanh, an toàn, là cầu nối đưa các ý tưởng và thực hành sáng tạo đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy hợp tác đa bên để tạo ra một môi trường lấy giới trẻ làm trung tâm trong ngành công nghiệp sáng tạo, tìm kiếm các nhà đầu tư để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và hình thành các không gian sáng tạo không chỉ cho Huế mà còn cho cả Việt Nam.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Chủ đề của cuộc thi Thiết kế nghệ thuật công cộng và Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế – 2024 là gì?
– Chủ đề của cuộc thi là “Ấn tượng Huế, Việt Nam”.

2. Cuộc thi và trại sáng tác sẽ diễn ra trong bao lâu?
– Cuộc thi và trại sáng tác sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng từ tháng 1 đến đầu tháng 3/2024. Giai đoạn 2 là trại sáng tác điêu khắc quốc tế từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 5/2024.

3. Đối tượng tham gia cuộc thi thiết kế nghệ thuật công cộng là ai?
– Đối tượng tham gia chính là giới sáng tạo trẻ, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, mỹ thuật, văn hoá và các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế.

4. Đối tượng tham gia trại sáng tác điêu khắc quốc tế là ai?
– Đối tượng tham gia trại sáng tác điêu khắc quốc tế là những nhà điêu khắc có đủ điều kiện về tài năng, sức khoẻ và thời gian.

5. Mục đích của cuộc thi và trại sáng tác này là gì?
– Mục đích của cuộc thi và trại sáng tác là nuôi dưỡng các tài năng trẻ, phát triển mạng lưới nhà thiết kế trẻ, thúc đẩy các hoạt động thiết kế sáng tạo trong cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận không gian công cộng xanh, an toàn và tạo cầu nối đưa các ý tưởng và thực hành sáng tạo đến gần hơn với công chúng. Hoạt động này cũng thúc đẩy hợp tác đa bên để tạo ra một môi trường lấy giới trẻ làm trung tâm trong ngành công nghiệp sáng tạo và tìm kiếm các nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo và hình thành các không gian sáng tạo cho Huế và cả Việt Nam.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …