Ra mắt Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”. Ảnh:TRUNG HƯNG

Chia sẻ tại buổi ra mắt Sách trắng, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Việt Nam là 1 quốc gia đa tôn giáo với 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, hơn 54 nghìn chức sắc, 135 nghìn chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự.

Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, ngay từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946) cho đến các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người.

Từ các nguyên tắc hiến định, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện pháp luật và tín ngưỡng, tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Nhờ vậy, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực: Sự trở lại niềm tin tôn giáo, sự gia tăng số lượng chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra với quy mô lớn, thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham dự.

Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với không ít khó khăn, thách thức trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, nổi lên hiện tượng các thế lực thiếu thiện chí cố tình xuyên tạc tình hình nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Bởi vậy, để giúp bạn đọc trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm hiểu rõ và đầy đủ hơn về chính sách tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức biên soạn, công bố cuốn sách “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”.

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” dày 132 trang, gồm 3 chương, giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Phần phụ lục giới thiệu một số hình ảnh về tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam; số liệu về tôn giáo; danh mục tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Điều 24, Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ban Biên soạn cuốn sách mong muốn, những nội dung trong Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” sẽ cung cấp thông tin cơ bản về tôn giáo, chính sách tôn giáo, thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, cũng như thách thức cần vượt qua và những nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Theo nhandan.vn

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …