Ra mắt mô hình liên kết các dòng họ phòng, chống ma túy

Đại diện các dòng họ ký kết bản giao ước thi đua của dòng họ trong năm 2023

Mục đích của mô hình nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào toàn dân phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện A Lưới đến năm 2025, gắn với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn xã biên giới.

Trong công tác xây dựng mô hình, Quảng Nhâm đã xây dựng và đưa vào hoạt động 3 mô hình (An toàn an ninh biên giới; Tổ tự quản về ANTT; nhóm Zalo). Thời gian qua, các mô hình này đã phát huy hiệu quả trong công tác tự phòng, tự quản, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Từ thực tế, Công an xã đề xuất xây dựng mô hình: “Liên kết các dòng họ phòng, chống tội phạm ma túy”. Trong đó, thành lập ban điều hành mô hình ở cấp xã và các tổ điều hành mô hình ở cấp thôn với lực lượng tham gia là toàn thể Nhân dân và cán bộ xã, trong đó lấy đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các dòng họ là nòng cốt của mô hình, lực lượng công an xã làm nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới nhấn mạnh, với phương châm “tự giác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận và đồng hành”, các dòng họ trên địa bàn xã Quảng Nhâm nên xây dựng quy ước hoạt động theo các tiêu chí: xây dựng mối liên hệ tốt đẹp giữa các dòng họ khác trong xã; giúp nhau tìm hiểu về cội nguồn, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc về dòng họ…Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 138 huyện A Lưới, công an xã, thôn và lực lượng đồn biên phòng đóng trên địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn và các tệ nạn xã hội.

Tin, ảnh:NGUYÊN ĐỊNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …