Ra mắt ấn phẩm “Di sản kiến trúc Huế qua nét vẽ”

GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính giới thiệu về cuốn sách và di sản kiến trúc Huế

Ấn phẩm do Viện Bảo tồn di tích thực hiện, giới thiệu về 7 bộ hồ sơ bản vẽ: Ngọ Môn, Triệu miếu, Hiển Lâm Các, Tả Vu – điện Cần Chánh, Thái Bình lâu, Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ. Các hồ sơ bản vẽ trình bày ở tập sách này được thực hiện cách nay 40 năm. Chúng là những bản vẽ đầu tiên, quý giá, góp phần vào sự nghiệp giữ gìn di sản văn hóa và kiến trúc đặc sắc của Cố đô Huế.

Từ đầu những năm 80 thế kỷ trước, Xưởng Bảo quản và Tu sửa di tích Trung ương (nay là Viện Bảo tồn di tích) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện việc tu bổ cấp thiết các di tích Triệu miếu, Hiển Lâm các, Thái Bình lâu, Tả Vu thuộc điện Cần Chánh trong khu Đại Nội; Xung Khiêm tạ và Dũ Khiêm tạ ở lăng vua Tự Đức. Trước đó, các di tích của quần thể kiến trúc cung đình Huế chưa hề được vẽ ghi và xây dựng hồ sơ khoa học. Các cán bộ kỹ thuật có tay nghề vững vàng đã đo đạc tỉ mỉ, xây dựng các bản vẽ đạc họa hoàn toàn thủ công, không có bất cứ phương tiện kỹ thuật nào.

Cuốn sách là tư liệu quý về di sản kiến trúc Huế và nỗ lực gìn giữ di sản quý giá này của Viện Bảo tồn di tích.

Tin, ảnh: Minh Hiền

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Lan tỏa nét đẹp văn hoá truyền thống các dân tộc

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tại …