Quảng Điền phấn đấu có trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Nguyễn Tuấn Anh trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022

Năm 2022, huyện Quảng Điền đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao lần thứ VII. Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo vận động viên và quần chúng Nhân dân tham gia góp phần từng bước nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình luôn gắn với hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là việc xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2022, toàn huyện có 21.345/22.239 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 95,98%; 94/95 thôn, tổ dân phố được công nhận lại danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 98,9%; 84/102 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 82,4%.

Thông qua phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được gìn giữ và phát huy, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, đời sống của nhiều gia đình ngày càng được nâng lên.

Năm 2023, ngành Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch huyện đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: hoàn thành 100% các nội dung, chương trình, đề án, kế hoạch của hoạt động Văn hóa và Thông tin trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; có trên 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có trên 97% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa”; có trên 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; chỉ số đánh giá mức độ Chính quyền số cấp huyện đứng trong tốp đầu của tỉnh…

Tin, ảnh:THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …