Quảng Điền dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính cấp huyện năm 2022

Giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền

Trong năm 2022, TTHCC huyện đã tiếp nhận 4.063 TTHC, trong đó giải quyết trước hạn, đúng hạn 3.928 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 96,7%); 100% hồ sơ đã được số hóa đầu vào và đầu ra. TTHCC huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã thực hiện khá nghiêm túc việc khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức. Mục tiêu của huyện là hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu quả.

Để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong việc tiếp nhận văn bản đến, trình văn bản để cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

Huyện đã xây dựng các bộ chỉ số tương đương về nâng cao năng lực cạnh tranh, đo lường CCHC tới các cấp cơ sở. Giao cho các cấp cơ sở theo dõi, đánh giá từng chỉ số năng lực cạnh tranh; đồng thời, quyết tâm đổi mới lề lối làm việc, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, huyện Quảng Điền đã tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp (DN) vào hoạt động của cơ quan công quyền.

Năm 2023, Quảng Điền tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC với nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Theo đó, người đứng đầu theo chức năng, nhiệm vụ phải tham mưu UBND huyện xây dựng dự thảo kế hoạch theo từng lĩnh vực CCHC với yêu cầu chỉ tiêu, giải pháp phải cụ thể và khả thi. Tiếp tục nỗ lực lấy người dân, DN làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ, do dân và vì dân.

Tin, ảnh:THÁI BÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …