Phục hồi diện mạo di tích Huế

Được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ, Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2. Đồng thời, điện Thái Hòa – ngôi điện quan trọng bậc nhất trong Hoàng thành Huế cũng đang được trùng tu với tổng mức đầu tư trên 128 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm của Chính phủ, công tác bảo tồn và tu bổ các di tích ở Huế đang đạt nhiều kết quả đáng tự hào với 200 công trình và hạng mục công trình được bảo tồn, tu bổ, phục hồi.


Tôn tạo di tích Kinh thành Huế: Di dời dân cư và giải phóng mặt bằng

Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành di dời trên 5.000 hộ, xây dựng khu tái định cư gồm các di tích Thượng thành, các Eo bầu, Hộ thành hào và tuyến phòng lộ.

Giai đoạn 2 của dự án đang triển khai để hoàn thành di dời khoảng 1.000 hộ và xây dựng khu tái định cư tại các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, các hộ dân sẽ được giải phóng ra khỏi di tích, đánh dấu nỗ lực của các cấp chính quyền để trả lại diện mạo của di tích Huế.

Điện Thái Hòa: Bảo tồn và tu bổ tổng thể

Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng bậc nhất trong Hoàng thành Huế, đã tồn tại gần 200 năm với nhiều biến cố của lịch sử và thời gian. Tuy nhiên, nó đã bị xuống cấp trầm trọng. Với sự quan tâm kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, dự án bảo tồn và tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa đã được khởi công cuối năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 128 tỷ đồng.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng với đơn vị thi công đã quyết tâm triển khai công tác trùng tu công trình với chất lượng cao nhất, đảm bảo tính chân xác. Công trình đã lắp đặt xong hệ thống kết cấu gỗ và sẽ tiến hành gầy dựng, trang trí bờ nóc, lợp ngói trong năm nay, dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

Quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993. Tuy nhiên, vào năm 1990, hệ thống di tích Huế chỉ còn lại 460 công trình kiến trúc trong khi hoàn chỉnh nhất có tổng số 850 công trình. Để bảo tồn và tu bổ các di tích, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế giai đoạn 1996 – 2010 và giai đoạn 2010 – 2020 với tổng mức đầu tư lần lượt là 720 tỷ đồng và hơn 2.300 tỷ đồng.

Sau 30 năm, công cuộc bảo tồn di tích đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào với 200 công trình và hạng mục công trình được bảo tồn, tu bổ, phục hồi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công trình, cụm công trình quan trọng chưa được triển khai như khu di tích Lục Bộ, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Viện Cơ Mật (Tam Tòa), điện Càn Thành, cung Khôn Thái, Ngự Tiền Văn Phòng…

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế định hướng chỉ bảo tồn không gian, địa điểm và sẽ thảo luận để xây dựng phương án lên kế hoạch công trình nào cần phục hồi, tu bổ để trả lại diện mạo, những công trình đã hư hại nghiêm trọng thì sẽ có giải pháp bảo tồn vị trí và địa điểm.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Nỗ lực tôn tạo di tích Huế

Câu hỏi 1: Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được phê duyệt bởi ai?

Trả lời: Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế.

Câu hỏi 2: Đã hoàn thành di dời bao nhiêu hộ trong giai đoạn 1 của đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế?

Trả lời: Đã hoàn thành di dời trên 5.000 hộ trong giai đoạn 1 của đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế.

Câu hỏi 3: Đang triển khai giai đoạn 2 của đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực nào?

Trả lời: Đang triển khai giai đoạn 2 của đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài.

Câu hỏi 4: Công trình nào đang được tu bổ tổng thể trong di tích Huế?

Trả lời: Điện Thái Hòa – ngôi điện quan trọng bậc nhất trong Hoàng thành Huế đang được tu bổ tổng thể.

Câu hỏi 5: Quần thể di tích cố đô Huế đã đạt được những kết quả gì trong công cuộc bảo tồn và tu bổ các di tích?

Trả lời: Quần thể di tích cố đô Huế đã bảo tồn, tu bổ, phục hồi hơn 200 công trình và hạng mục công trình, góp phần hồi sinh di sản văn hóa Huế và tạo nên một Cố đô lịch sử đẹp như ban đầu.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Gia đình cố Giáo sư Nguyễn Lân tặng Huế hơn 200 đầu sách

Lãnh đạo TP. Huế tiếp nhận sách từ gia đình cố Giáo sư Nguyễn Lân, …