Phục hồi di tích điện Cần Chánh

Đề xuất phục hồi di tích điện Cần Chánh trong hoàng cung triều Nguyễn được tổ chức báo cáo hội đồng khoa học. Dự án đã hoàn thành nghiên cứu và có cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý. Việc phục hồi sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn, bắt đầu từ việc phục hồi kiến trúc công trình và sau đó là các chi tiết trang trí và nội thất.


Phục hồi di tích điện Cần Chánh là một dự án nhằm khôi phục và bảo tồn ngôi điện trong hoàng cung triều Nguyễn, Đại Nội. Dự án đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt và sẽ được thực hiện trong 4 năm với kinh phí gần 200 tỷ đồng. Việc khảo cổ di tích điện Cần Chánh đã được tiến hành bởi Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Trung tâm BTDTCĐ Huế vào tháng 7/2023, từ đó cung cấp thêm cứ liệu khoa học để phục hồi di tích có lịch sử hơn 200 năm này.

Di tích điện Cần Chánh được xây dựng vào năm 1804 và đã được tu sửa 20 lần với các mức độ khác nhau trước khi bị phá hủy hoàn toàn vào năm 1947. Nằm trên trục thần đạo của Hoàng thành Huế, điện Cần Chánh là nơi tổ chức các lễ Thường triều và tiếp sứ bộ ngoại giao, yến tiệc của hoàng gia và triều đình. Việc phục hồi di tích này đòi hỏi sự thận trọng và nên được thực hiện theo hai giai đoạn: phục hồi kiến trúc chính trước, sau đó là các chi tiết trang trí, nội thất và các hạng mục khác.

Các chuyên gia và nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng việc phục hồi di tích điện Cần Chánh là rất cấp thiết và cần được triển khai sớm. Phương pháp hình học họa đã được sử dụng để xác định chiều cao công trình, tuy nhiên cần có thêm các hình thức kiểm tra và đối chiếu với hiện trạng để đảm bảo tính khả thi của phương pháp này. Các nghiên cứu về các chi tiết trang trí và hệ thống nội thất cũng cần được bổ sung để đảm bảo tính hoàn thiện và giá trị cao của công trình sau khi phục hồi.

Phương án phục hồi di tích điện Cần Chánh sẽ bao gồm việc tháo dỡ và tận dụng lại vật liệu gốc, gia cố nền móng, phục hồi nền lát gạch và các chi tiết trang trí theo kiến trúc truyền thống. Công việc này cũng bao gồm việc phục hồi màu sắc và mái lợp ngói, sơn son thếp vàng toàn bộ hệ khung gỗ và hệ mái và vách ván. Các chuyên gia đề xuất sơn son thếp bạc phủ hoàng kim cho hai chái Đông – Tây của điện Cần Chánh.

Việc phục hồi di tích điện Cần Chánh sẽ đảm bảo bảo tồn và tái hiện lại ngôi điện quan trọng này trong hoàng cung triều Nguyễn, góp phần quảng bá và phát huy giá trị của di tích Cố đô Huế.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …