Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế thực hành chế biến món ăn và đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nhân lực trong ngành du lịch. Đào Mạnh Hùng chỉ ra tình hình lo ngại về thiếu nhân lực và cần phải tăng cường đào tạo, thu hút lao động.


Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế thực hành chế biến món ăn

Trong hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Huế, GS.TS.NGƯT. Đào Mạnh Hùng đã chỉ ra tình trạng đáng lo ngại: ngành du lịch vẫn đối mặt với thách thức về thiếu nhân lực. Trước dịch COVID-19, ngành này có khoảng 4 triệu lao động. Tuy nhiên, hơn 90% cơ sở lưu trú du lịch đã hoạt động trở lại nhưng số lao động mới chỉ đạt hơn 30.000 người, nhiều trong số họ chưa được đào tạo đầy đủ.

Chất lượng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam còn nhiều hạn chế so với các nước khác trong khu vực, đặc biệt về trình độ ngoại ngữ, khả năng quản trị. Mặc dù Huế có nhiều cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch, từ trình độ trung cấp đến tiến sĩ, nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu.

Theo Sở Du lịch, số lao động trong ngành du lịch Huế đạt khoảng 31.000 người vào năm 2020, giảm 51% so với năm trước. Dự kiến đến năm 2024, số khách du lịch đến Huế sẽ tăng lên hơn 4,2 triệu lượt, đòi hỏi cần 35.751 lao động trong ngành du lịch. Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch đã giảm mạnh và cần được tăng cường đào tạo và thu hút.

Để giải quyết vấn đề nguồn nhân lực du lịch, cần phải tạo ra các giải pháp thích hợp, đáp ứng cả yêu cầu về chất lượng và số lượng lao động. Cần mở rộng quy mô tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu thị trường, nghiên cứu mở các ngành mới, kết hợp các bậc học để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và tăng cường hợp tác giữa các cấp, ngành và cộng đồng để phát triển ngành du lịch một cách bền vững.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khai thác du lịch từ những cuộc thi của sinh viên

Hội nghị và cuộc thi sinh viên tại Huế thu hút hàng ngàn thí sinh …