Phát hiện tranh gương từng thuộc về Điện Cần Chánh

Bức tranh “Trì lưu liên phảng” từng treo ở Điện Cần Chánh đã được phát hiện tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Bức tranh này có kích thước 105cm và chạm năm con rồng, năm móng vờn mây tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Ngoài ra, còn có một số tranh gương khác từng treo trong Điện Cần Chánh đang tồn tại tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Nhà trường và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang nghiên cứu để đưa các cổ vật này về trung tâm và bảo quản cẩn thận.


Bức tranh “Trì lưu liên phảng” là một tác phẩm quý hiện đang được treo tại Khoa Lịch sử, Trường đại học Khoa học – Đại học Huế. Tranh này đã được phát hiện trong quá trình nghiên cứu số hóa ảnh tư liệu để phục dựng Điện Cần Chánh, một ngôi điện quan trọng trong cung điện Huế. Bức tranh có kích thước cao khoảng 105cm và được khung bằng gỗ với năm con rồng năm móng vờn mây, tượng trưng cho uy quyền của nhà vua. Trên tranh có chạm một bài thơ của vua Thiệu Trị, được viết vào năm 1845.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …