Phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản

Hội nghị tại Trường Cao đẳng Huế với sự tham gia của lãnh đạo địa phương đã triển khai Chỉ thị 42-CT/TU, đồng lòng phát triển thành phố trực thuộc Trung ương. Các hoạt động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế được đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng.


Tham dự hội nghị triển khai Chỉ thị 42-CT/TU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tham dự hội nghị cùng với cán bộ, giáo viên, người lao động Trường CĐ Huế.

Triển khai mục tiêu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2045

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã triển khai Chỉ thị 42-CT/TU và thông tin về mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025, cũng như định hướng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và 2045.

Phổ biến Chỉ thị 42-CT/TU trong nhà trường

Hiệu trưởng Trường CĐ Huế – TS. Hoàng Bảo Hùng cam kết phổ biến Chỉ thị 42-CT/TU trong nhà trường để nâng cao nhận thức của giáo viên, học viên và sinh viên, đồng thời thực hiện hiệu quả các hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW.

Phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế

Trường CĐ Huế đã phát động ủng hộ Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, một hoạt động thiết thực để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của Huế, được đánh giá cao bởi Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thành viên ICOM, mang đến trải nghiệm giáo …