Nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng năm 2023 dự kiến tăng 22.770 tỷ đồng

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, chỉ tiêu kế hoạch cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 là 38.400 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tối đa 19.000 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2022, NHCSXH phát hành được 17.900 tỷ đồng, hoàn thành 87,7% kế hoạch, trong đó để tạo nguồn vốn triển khai cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 là 16.500 tỷ đồng/19.000 tỷ đồng, hoàn thành 86,8% kế hoạch; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 283.348 tỷ đồng, tăng 35.378 tỷ đồng, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 254.191 tỷ đồng.

Về kế hoạch giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 trong năm 2023 dự kiến tăng 22.770 tỷ đồng so với năm 2022. Năm 2023, NHCSXH cũng xây dựng Đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện Chương trình với tổng khối lượng phát hành là 24.351 tỷ đồng…

Quỳnh Viên

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …