Nhiều mục tiêu đặt ra cho ngành văn hóa, thể thao trong năm 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao cờ thi đua cho Sở Văn hóa và Thể thao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chúc mừng, biểu dương thành quả đã đạt được của ngành văn hóa và thể thao trong năm 2022. Trong đó, nổi bật là thành công của những sự kiện mang tầm quốc gia như Festival Huế 2022 cũng như dành các huy chương, thứ vị cao trong các cuộc thi, liên hoan văn hóa nghệ thuật, Sea Games 31, đại hội thể dục thể thao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị năm 2023, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp của ngành đã đề ra, cần tập trung xuyên suốt mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2023, chỉ tiêu được đơn vị hướng tới là xây dựng 6-12 hồ sơ di tích để đề nghị các cấp xếp hạng, trong đó có di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ngoài ra, triển khai tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị từ 7 – 12 di tích (ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế). Tiếp tục xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (trong giai đoạn 2021-2025).

Ngoài ra, tổ chức 250 buổi biểu diễn nghệ thuật; 500 buổi chiếu bóng, tuyên truyền lưu động; cấp trên 3.000 thẻ bạn đọc, phục vụ trên 150.000 lượt bạn đọc tại thư viện; tổ chức 20 cuộc trưng bày, triển lãm; lượng khách đến với các bảo tàng trên 250.000 lượt. Riêng thể thao, chỉ tiêu đạt 450 – 500 huy chương các loại tại các giải thi đấu, trong đó có từ 15 – 20 huy chương quốc tế.

Tin, ảnh:N. MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …