Nhiều lễ hội được phục hồi góp phần phát huy giá trị văn hóa

Thừa Thiên Huế phục hồi nhiều lễ hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội thảo khoa học về lễ hội ở TP. Huế nhằm lưu trữ dữ liệu, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Có gần 500 lễ hội, trong đó có gần 100 lễ hội được quảng bá du lịch. Việc phân loại và quản lý lễ hội được thực hiện theo quy định.


Lễ hội ở Thừa Thiên Huế: nhận diện giá trị và hướng bảo vệ

Trong thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế đã phục hồi nhiều lễ hội, đóng góp vào việc phát huy giá trị văn hóa và bảo tồn bản sắc của các dân tộc. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đã nhận định này tại hội thảo khoa học “Lễ hội ở Thừa Thiên Huế: nhận diện giá trị và hướng bảo vệ” diễn ra vào chiều ngày 15/12 tại TP. Huế.

Hội thảo là một bước quan trọng trong quá trình thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế” do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì. Mục tiêu của đề tài này là số hóa và lưu trữ dữ liệu để phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu tư liệu, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội.

Theo các chuyên gia và nhà nghiên cứu, Thừa Thiên Huế hiện có gần 500 lễ hội. Trong số đó, đã có gần 100 lễ hội được thống kê, lập hồ sơ và quảng bá cho du lịch.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội được thực hiện thông qua việc phân loại lễ hội theo Nghị định 110. Cụ thể, lễ hội được chia thành các loại: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Ngoài ra, việc quản lý và tổ chức lễ hội còn quan tâm đến việc điều chỉnh các lễ hội thuộc Luật Tôn giáo Tín ngưỡng, như đại lễ Phật đản và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu.

N. MINH

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Ông Phan Thanh Hải đã đưa ra nhận định gì tại hội thảo về lễ hội ở Thừa Thiên Huế?
– Ông Phan Thanh Hải đã nhận định rằng nhiều lễ hội ở Thừa Thiên Huế đã được phục hồi và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc.

2. Hội thảo “Lễ hội ở Thừa Thiên Huế: nhận diện giá trị và hướng bảo vệ” được tổ chức vào ngày nào?
– Hội thảo được tổ chức vào ngày 15/12/2023.

3. Bài viết đề cập đến công tác gì trong đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống lễ hội ở Thừa Thiên Huế”?
– Đề tài này nhằm số hóa và lưu trữ dữ liệu về lễ hội ở Thừa Thiên Huế, phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu tư liệu, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội.

4. Số lượng lễ hội hiện có ở Thừa Thiên Huế là bao nhiêu?
– Hiện nay, Thừa Thiên Huế có gần 500 lễ hội, trong đó có gần 100 lễ hội được thống kê, lập hồ sơ và quảng bá phục vụ du lịch.

5. Lễ hội ở Thừa Thiên Huế được phân loại như thế nào?
– Lễ hội ở Thừa Thiên Huế được phân loại thành lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Công tác quản lý tổ chức lễ hội cũng quan tâm đến việc điều chỉnh các lễ hội thuộc Luật Tôn giáo Tín ngưỡng.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Hoàn thành việc tu bổ mộ Thượng thư Lê Quang Định và phu nhân

Mộ của Thượng thư Lê Quang Định sau khi được tu bổ, phục hồi tại …