Nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện

Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu lịch sử có uy tín của quốc gia. Năm 2024, họ sẽ tổ chức các hội thảo về lịch sử và văn hóa Huế, triển khai các đề án bảo tồn và phát triển văn hóa Huế, và tham gia vào các hoạt động quy hoạch bảo tồn di tích, lịch sử, văn hóa.


Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế đã đặt ra nhiều mục tiêu cho hoạt động năm 2024 tại Hội nghị Ban chấp hành triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra tại TP. Huế. Một trong số đó là xây dựng hội thành trung tâm nghiên cứu lịch sử có uy tín quốc gia. Hội cũng sẽ nâng cao chất lượng tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học, tập trung vào lịch sử và văn hóa Cố đô Huế, liên kết với Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về các sự kiện, di tích và nhân vật lịch sử, cũng như các vấn đề xã hội quan tâm. Trong năm 2024, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế cũng dự kiến triển khai các đề án bảo tồn và phát triển văn hóa Huế, địa chí Quảng Điền, lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế và địa chí làng ở Thừa Thiên Huế. Hội cũng hướng đến việc thành lập Quỹ sử học Huế và tham gia vào việc tư vấn, xét duyệt hồ sơ di tích, tên đường phố và các dự án quy hoạch bảo tồn di tích, lịch sử và văn hóa. Đồng thời, Hội cũng sẽ phối hợp xây dựng các chương trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn lịch sử ở trường phổ thông.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Trường …