Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Lãnh đạo Thành ủy Huế trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Tạo sự chuyển biến tích cực

Năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế – chính trị khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Huế đã đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế, tăng trưởng khá so với năm trước; tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng 12%; doanh thu du lịch tăng 13,3%; thu ngân sách tăng 12% so với dự toán. Các chương trình y tế, văn hóa, giáo dục, an sinh – xã hội được triển khai đồng bộ; đặc biệt đã giảm 663 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, đạt hơn 200% kế hoạch đề ra năm 2022.

Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở theo hướng gắn kết, chia sẻ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Theo Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định, công tác chính trị – tư tưởng đã được Đảng bộ thành phố đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời, sát thực tiễn; trong đó đã xây dựng, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng; định hướng và xử lý những vấn đề mới nảy sinh ngay tại cơ sở. Thành phố đã tập trung công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm quy định; mở rộng phương thức kết nạp đảng viên, thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch (252/250 đảng viên), với nhiều nhân tố điển hình, tiêu biểu.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong các tổ chức đảng và đảng viên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng từng bước được đổi mới với nhiều nhiệm vụ cụ thể, giải pháp thiết thực, phù hợp, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể và Nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Một trong những điểm nhấn trong công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở trong thời gian qua đó là đã quy tụ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, gắn kết, khai thác hiệu quả các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các phong trào “Dân vận khéo”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, “Sắc Hồng Cố đô” và các hoạt động thiện nguyện…

Sắp xếp bộ máy cán bộ

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các cơ chế, nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hơn nữa phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với phát huy giá trị di sản, văn hóa. Đồng thời, khai thác hiệu quả các dư địa tiềm năng, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình đô thị di sản đặc thù.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Hùng Nam, năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp đề xuất, xây dựng phương án sắp xếp bộ máy CBCNV chuẩn bị cho việc thành lập các quận trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính thành phố khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm về số lượng và chất lượng; rà soát đánh giá tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ; thành lập chi bộ đảng lực lượng dân quân biển ở xã Hải Dương, phường Thuận An và trong các hợp tác xã chưa có tổ chức Đảng.

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, theo phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, tập trung các lĩnh vực nóng, nhạy cảm, dễ sai phạm nhưng cũng không xem nhẹ các nhiệm vụ, lĩnh vực khác.

Sẵn sàng cho phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố khi Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên của hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền; triển khai có hiệu quả phong trào chung tay xây dựng TP. Huế văn minh, thân thiện, an toàn, giàu bản sắc.

Bài, ảnh: Thanh Hương

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …