Năm 2024 xuất bản ít nhất từ 14 đến 17 ấn phẩm gắn logo Tủ sách Huế

Kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 đã được UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch này bao gồm việc xuất bản các cuốn sách gắn logo Tủ sách Huế, ban hành danh mục ấn phẩm tuyển chọn và bổ sung các sản phẩm của Tủ sách Huế đã được xuất bản. Ngoài ra, còn triển khai, bổ sung các ấn phẩm mới tại các điểm đã triển khai đề án và cập nhật thông tin điện tử Tủ sách Huế.


Trên cơ sở kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 được UBND tỉnh công bố, một trong những mục tiêu quan trọng là xuất bản từ 14 đến 17 ấn phẩm gắn logo Tủ sách Huế. Đồng thời, danh mục ấn phẩm tuyển chọn xuất bản gắn Logo “Tủ sách Huế” năm 2024-2025 sẽ được ban hành và các sản phẩm của Tủ sách Huế đã được xuất bản sẽ được rà soát, chỉnh lý, bổ sung.

Ngoài ra, Đề án cũng đề cập đến việc triển khai, bổ sung các ấn phẩm mới của Tủ sách Huế tại các điểm đã triển khai đề án. Cụ thể, bao gồm 8 thư viện công cộng cấp huyện và 11 thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, có không gian đọc; 10 thư viện tại các trường đại học, cao đẳng và 37 thư viện tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc cập nhật và khai thác trang thông tin điện tử Tủ sách Huế, tích hợp vào ứng dụng Hue-S cũng được thực hiện thường xuyên.

Cùng với việc triển khai các công việc trên, Đề án cũng nhấn mạnh việc hoàn thành việc đăng ký bộ nhận diện thương hiệu Tủ sách Huế và đưa vào sử dụng chính thức. Đồng thời, Quỹ phát triển Tủ sách Huế cũng sẽ được hoạt động chính thức và tiến hành kêu gọi các nguồn kinh phí hợp pháp để đảm bảo hoạt động của Tủ sách Huế.

Bài viết trên được chia thành các phần con nhằm trình bày chi tiết hơn về các nội dung trong Đề án. Mỗi phần con có độ dài không quá 300 từ và được đặt tiêu đề với thẻ H2. Qua đó, việc chia nhỏ bài viết giúp tăng tính ngắn gọn và dễ đọc cho người đọc.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 được ban hành vào ngày nào?
– Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 được ban hành vào ngày 22/12/2023.

2. Kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 đưa ra những chỉ tiêu gì?
– Kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 đưa ra mục tiêu xuất bản từ 14 đến 17 ấn phẩm gắn logo Tủ sách Huế, ban hành danh mục ấn phẩm tuyển chọn xuất bản gắn Logo “Tủ sách Huế” năm 2024-2025, rà soát, chỉnh lý, bổ sung các sản phẩm của Tủ sách Huế đã được xuất bản.

3. Điểm nổi bật của kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 là gì?
– Điểm nổi bật của kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 là tiếp tục triển khai, bổ sung các ấn phẩm mới của Tủ sách Huế tại các điểm đã triển khai đề án, đăng ký bộ nhận diện thương hiệu Tủ sách Huế, và đưa vào sử dụng chính thức Quỹ phát triển Tủ sách Huế.

4. Các điểm triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 bao gồm những địa điểm nào?
– Các điểm triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024 bao gồm 8 thư viện công cộng cấp huyện, 11 thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng, 10 thư viện tại các trường đại học, cao đẳng, 37 thư viện tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh.

5. Tích hợp vào ứng dụng Hue-S là một phần của kế hoạch triển khai Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” năm 2024, nhưng nó được sử dụng cho mục đích gì?
– Tích hợp vào ứng dụng Hue-S là để thường xuyên cập nhật và khai thác trang thông tin điện tử Tủ sách Huế.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …