Năm 2023 sẽ kiểm tra, thanh tra 179 đơn vị lĩnh vực bảo hiểm

Việc kiểm tra, thanh tra sẽ tập trung ở các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) luôn được BHXH tỉnh quan tâm nâng cao hiệu quả nhằm giúp các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

Việc thanh, kiểm tra còn giúp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về chính sách BHXH, BHTN, BHYT; phát hiện những bất cập, sai sót trong việc thực hiện chính sách pháp luật, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động, từ đó chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn.

Theo kế hoạch, năm 2023, BHXH tỉnh ban hành quyết định kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra, thanh tra liên ngành 179 đơn vị. Trong đó, thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tế tại 140 đơn vị SDLĐ; thanh tra liên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 12 đơn vị SDLĐ; kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH tại 15 đơn vị SDLĐ; kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại 5 cơ sở khám chữa bệnh BHYT; kế hoạch kiểm tra hoạt động đại lý thu, đại diện chi trả tại 2 đơn vị và kế hoạch kiểm tra nội bộ tại 5 đơn vị thuộc BHXH tỉnh.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc giải quyết chế độ cho người lao động. Qua đó, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, nộp khắc phục nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Tin, ảnh:THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …