Mỗi đảng viên luôn phải tiên phong gương mẫu, đi đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trong một lần gặp gỡ những người có uy tín trong cộng đồng tại huyện A Lưới

Bí thư Đảng ủy thị trấn A Lưới Lê Thị Thu Hương cho biết, Đảng bộ có 13 chi bộ, với tổng số 496 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường và phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ; lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa theo quy định. Công tác dân vận chính quyền, vận động quần chúng đạt hiệu quả cao. Cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong Đảng bộ thị trấn luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình dân cư ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thời gian qua, Đảng uỷ thị trấn luôn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác giảm nghèo bền vững; đồng thời khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước của người dân.

Nếu như năm 2021 toàn thị trấn có 581 hộ nghèo thì năm 2022 giảm được 197 hộ nghèo, hiện còn 384 hộ nghèo. Thị trấn A Lưới phấn đấu đến năm 2024 còn 35 hộ nghèo. Tuy nhiên, công tác giảm nghèo chưa hiệu quả, số hộ nghèo còn nhiều. Tình trạng thanh niên lười lao động vẫn phổ biến. Công tác phát triển đảng còn nhiều khó khăn, chất lượng cán bộ thị trấn chưa đồng đều.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến kiến nghị đề ra giải pháp như: Cần rà soát đánh giá lại cán bộ, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cán bộ phải tự nghiên cứu tự học tập; nâng cao trách nhiệm ý thức, vai trò của của bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng; phát triển đảng viên từ nguồn học sinh xuất sắc của trường THPT…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá các kết quả đạt được của thị trấn về công tác xây dựng Đảng, công tác giảm nghèo, xây dựng văn minh đô thị trong thời gian qua.

Đồng thời lưu ý, Đảng ủy thị trấn A Lưới không nên thỏa mãn với những kết quả hiện có, mà phải tập trung mọi nỗ lực để vượt lên chính mình, đạt thành tích cao hơn nữa; tiếp tục duy trì, triển khai nhân rộng các phong trào thi đua, tạo động lực để bộ mặt thị trấn không ngừng phát triển.

Thị trấn hiện có nhiều phong trào được ghi nhận đạt kết quả cụ thể thiết thực, làm điển hình tốt để nhân rộng trong toàn tỉnh. Với sự chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả của Đảng ủy, công tác giảm nghèo bền vững của thị trấn đã có bước cải thiện cơ bản, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện.

Công tác xây dựng đảng trở thành vấn đề then chốt; củng cố, nâng cao vị thế của đảng là vấn đề sống còn trong giai đoạn có nhiều biến động hiện nay. Thế nên, mỗi đảng viên luôn phải tiên phong gương mẫu, đi đầu; mỗi một bí thư, tổ trưởng, cán bộ đoàn thể luôn phải ý thức, kiên trì, tự giác, gần dân, sát dân, hiểu dân để thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu, Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị ở cơ sở của thị trấn A Lưới cần rà soát lại các quy chế, quy định để tránh bỏ sót, chồng chéo trong phân công việc của Đảng ủy, đoàn thể địa phương; quy trách nhiệm cụ thể cho từng công việc.

Không ngừng đổi mới tư duy, đi đầu trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, giải quyết công việc trên môi trường mạng, quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đảng viên. Thực hiện tốt phương châm “4 không 1 có”, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, khoa học.

Các ý kiến cho rằng, cần rà soát đánh giá lại cán bộ, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Cán bộ cơ sở là cầu nối kết nối giữa chính quyền và nhân dân, đề nghị Huyện ủy A Lưới có cơ chế quan tâm, biểu dương và thống kê, rà soát, đánh giá lại năng lực, trình độ, độ tuổi của đội ngũ cán bộ cơ sở để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này.

Bên cạnh đó, cần phải nâng cao năng lực của Bí thư cấp ủy trong việc triển khai nghị quyết các cấp. Việc thực hiện những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đi vào quần chúng thông qua công tác dân vận. Vận động, nâng cao nhận thức của người dân trong văn minh đô thị, văn minh bảo vệ môi trường trở thành ý thức là một hình thức của công tác dân vận.

Việc tuyên truyền vận động người dân phải thường xuyên, liên tục để nâng cao nhận thức toàn xã hội. Người dân là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện, nâng cao và hoàn thành các tiêu chí để góp phần trong tiến trình giúp A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước.

Bài, ảnh: PHONG HOÀNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …