Lấy ý kiến về tên gọi thành phố trực thuộc Trung ương

Dự kiến, sẽ có sự thay đổi về tên gọi nếu cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.Ảnh: ĐT

Theo đó, các phương án lấy ý kiến bao gồm:

Phương án thành lập các đơn vị hành chính: Phương án 1 là thành lập 3 quận (quận phía Bắc, quận phía Nam, quận Hương Thủy), 2 thị xã (Hương Trà, Phong Điền) và 4 huyện; phương án 2 là thành lập 2 quận (quận phía Bắc, quận phía Nam), 3 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền) và 4 huyện.

Về tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương: Phương án 1 là thành phố Huế; phương án 2 là thành phố Thừa Thiên Huế.

Tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (quận phía Nam sông Hương) gồm: Quận Thừa Thiên, quận Thuận Hóa, quận Ngự Bình. Tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (Quận phía Bắc sông Hương) gồm: Quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa, quận Hương Giang.

Người dân có thể truy cập vào đường link: tại đây để tham gia ý kiến.

Trước đó, tại Hội thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương, sau khi tổng hợp các phiếu thăm dò về mô hình đô thị, phương án thành lập 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện có đa số phiếu đồng tình. Về tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phương án đa số là Thành phố Huế. Đối với tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện, phương án đa số lựa chọn như sau: Quận phía Nam sông Hương tên là Thuận Hóa; quận phía Bắc sông Hương tên là Phú Xuân.

LÊ THỌ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …