Ký kết quy chế phối hợp về giải quyết, chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung ký kết yêu cầu 2 cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách BHTN đến người lao động (ảnh minh họa)

Việc phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa hai cơ quan được xây dựng đảm bảo kịp thời, chính xác trên cơ sở Luật BHXH, Luật Việc làm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Theo quy chế ký kết, hai cơ quan sẽ phối hợp thực hiện công tác giải quyết, chi trả chế độ BHTN, theo dõi đối tượng thụ hưởng, trong đó Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) là đơn vị chủ trì thực hiện đối chiếu, rà soát thông tin, thẩm định, xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (NLĐ). Đồng thời đơn vị này sẽ chuyển trực tiếp các quyết định liên quan đến việc hưởng BHTN cho cơ quan BHXH tỉnh.

Đối với những trường hợp NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng; NLĐ thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, Trung tâm DVVL thông tin kịp thời cho BHXH tỉnh. BHXH tỉnh thực hiện việc chi trả, tạm dừng, chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, phối hợp thu hồi số tiền trợ cấp thất nghiệp hoặc số tiền hỗ trợ học nghề đã chi cho NLĐ; đồng thời cung cấp thông tin về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ bảo hiểm y tế của người hưởng, phản hồi kịp thời cho Trung tâm DVVL những trường hợp có phát sinh số tháng đóng BHTN hoặc sai lệch mức hưởng trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ điều chỉnh quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy chế ký kết, hai cơ quan cũng phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra, giám sát chính sách BHXH, BHTN; BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Tin, ảnh:THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …