Ký kết phối hợp giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể, cá nhân tại lễ ký kết

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, 2 đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2025 với nhiều nội dung quan trọng.

Mục tiêu cao nhất là, việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng Công an Nhân dân.

Định hướng và giải quyết tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những chủ trương lớn, khi thực thi pháp luật, triển khai các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, những vấn đề phức tạp, nổi cộm, liên quan an ninh, trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được dư luận quan tâm.

Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội khi thực thi pháp luật, phát triển kinh tế – xã hội, những “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…

Tin, ảnh: ANH PHONG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …