Ký kết giao ước Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh năm 2023

Các đơn vị thuộc Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã thông qua kế hoạch hoạt động Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh năm 2023; thống nhất các tiêu chí thi đua, bảng điểm và phương pháp chấm điểm thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với 9 nội dung cụ thể.

Theo đó, các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 54của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tích cực triển khai các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”, “Ngày Chủ nhật xanh, Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”;… Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Khối, bảo đảm sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai các hoạt động, phong trào thi đua.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, chương trình trọng điểm của tỉnh năm 2023, từng thành viên trong Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác chuyên môn; đồng thời đề ra giải pháp tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực.

Tin, ảnh:MINH NGUYÊN

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …