Khai thác hiệu quả loại hình du lịch sẵn có

Nội dung trên giới thiệu về hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua 4 năm triển khai chính sách này, nhiều tuyến du lịch mới đã được hình thành và thu hút nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn và hạn chế, như vốn hỗ trợ chưa đủ, quy hoạch sử dụng đất chưa hoàn thiện. Để khắc phục những vấn đề này, cần sự đồng lòng và nỗ lực của tất cả các bên liên quan.


Phụ nữ A Lưới chuẩn bị các món ẩm thực phục vụ khách

Cách đây hơn 4 năm, “Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” đã được HĐND tỉnh thông qua thông qua Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 9/7/2019 và Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 13/9/2019. Điều này đã mang đến niềm vui và an tâm cho các địa phương và cá nhân làm du lịch. Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết và Quyết định trên, đã có nhiều tín hiệu tích cực cho loại hình du lịch cộng đồng tại các địa phương. Hiện nay, các địa phương đã xây dựng các tuyến du lịch mới trên cơ sở kết hợp với các điểm du lịch hiện có. Các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 đã tập trung vào đầu tư cải thiện hạ tầng du lịch và cải thiện điều kiện sống, tạo thu nhập ổn định cho người dân tham gia du lịch cộng đồng. Hiện nay, các địa phương đã xây dựng được thương hiệu du lịch cộng đồng và thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Ví dụ, huyện Nam Đông đón đạt trung bình 15.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm dịch vụ du lịch mỗi năm, trong đó có hơn 5.000 lượt khách lưu trú và doanh thu trên 5 tỷ đồng mỗi năm. Huyện Phong Điền thu hút trung bình khoảng 120.000 lượt khách đến mỗi năm, doanh thu trên 20 tỷ đồng mỗi năm. Ở TP. Huế, ước tính có khoảng 1,81 triệu lượt khách đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ du lịch mỗi năm, doanh thu từ du lịch đạt khoảng trên 2.800 tỷ đồng mỗi năm. Các xã Vinh Thanh, Vinh An, Phú An (huyện Phú Vang) đã đạt được kết quả tốt trong việc phát triển du lịch cộng đồng từ năm 2022 đến nay. Nhờ sự hỗ trợ theo Nghị quyết 05, số lượng khách đến các homestay ở Vinh Thanh và Phú An ước tính đạt khoảng 765 khách, doanh thu trên 303 triệu đồng. Huyện Quảng Điền thu hút khoảng 500 lượt khách đến lưu trú tại các homestay, doanh thu trên 70 triệu đồng. Hiệu quả từ Nghị quyết 05 đã được thấy rõ tại huyện A Lưới. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số dịch vụ lưu trú đã đạt 30 cơ sở của 31 chủ cá nhân và tập thể, trong đó có 9 nhà nghỉ và 21 homestay (tăng 3 homestay). Công suất lưu trú đã đạt 100% với 700 khách. Dự kiến trong năm 2023 sẽ có thêm 5 homestay mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị quyết 05, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần giải quyết. Hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân vẫn còn hạn chế, nhỏ lẻ, chưa tạo ra sản phẩm du lịch thường xuyên mà chỉ dừng lại khi có khách đến tham quan, trải nghiệm. Người dân chưa thực sự tham gia cung cấp dịch vụ một cách chuyên nghiệp để phát triển du lịch cộng đồng và khai thác hết tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho phát triển du lịch còn ít, chưa đáp ứng được tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Các hộ dân và địa phương không có đủ vốn để triển khai. Định mức chi hỗ trợ theo Nghị quyết vẫn còn thấp, khó thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư. Các hộ kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể và thủ tục cấp phép đầu tư. Các hộ kinh doanh homestay gặp khó khăn, mất nhi

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đã tạo ra những hiệu quả gì trong tỉnh Thừa Thiên Huế?
Trả lời: Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đã tạo ra những hiệu quả tích cực như hình thành các tuyến du lịch mới, cải thiện hạ tầng du lịch, cải thiện điều kiện sống và tạo nhu nhập ổn định cho người dân làm du lịch cộng đồng.

Câu hỏi 2: Những địa phương nào đã thành công trong việc phát triển du lịch cộng đồng theo chính sách hỗ trợ?
Trả lời: Các địa phương thành công trong việc phát triển du lịch cộng đồng theo chính sách hỗ trợ bao gồm huyện Nam Đông, huyện Phong Điền và TP. Huế.

Câu hỏi 3: Tại huyện A Lưới, công suất lưu trú và số lượng homestay đã thay đổi như thế nào sau khi triển khai chính sách hỗ trợ?
Trả lời: Tính đến 6 tháng đầu năm 2023, công suất lưu trú và số lượng homestay tại huyện A Lưới đã tăng lên. Tổng số dịch vụ lưu trú đạt 30 cơ sở, trong đó có 9 nhà nghỉ và 21 homestay.

Câu hỏi 4: Những khó khăn và tồn tại nào mà chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng cần khắc phục?
Trả lời: Một số khó khăn và tồn tại cần khắc phục trong chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng bao gồm hạn chế trong hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân, vốn hỗ trợ còn ít, quy hoạch sử dụng đất chưa hoàn thiện và thủ tục cấp phép đầu tư khó khăn.

Câu hỏi 5: Để phát huy tiềm năng và khắc phục khó khăn trong phát triển du lịch cộng đồng, cần có sự đồng lòng và nỗ lực từ đâu?
Trả lời: Để phát huy tiềm năng và khắc phục khó khăn trong phát triển du lịch cộng đồng, cần có sự đồng lòng và nỗ lực từ các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân làm du lịch.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khai thác gắn với bảo vệ tài nguyên du lịch

Khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch ở Thừa Thiên Huế đang gặp …