Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với danh hiệu UNESCO, Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia có văn hóa phong phú. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển di sản vẫn đối mặt nhiều thách thức. Ninh Bình là ví dụ về việc xây dựng mô hình phù hợp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời thúc đẩy phát triển bền vững.


Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Điều này giúp tăng cường hiểu biết về Việt Nam, một đất nước giàu bản sắc, thành công trong đổi mới và hội nhập, cũng như phát triển theo hướng bền vững và có năng lực đổi mới sáng tạo. Việt Nam hiện có nhiều danh hiệu UNESCO, bao gồm di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới, di sản tư liệu thế giới, công viên địa chất toàn cầu và di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, di sản thế giới là danh hiệu cao quý nhất và lâu đời nhất trong hệ thống các danh hiệu UNESCO. Việt Nam tự hào sở hữu nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận, góp phần quan trọng vào kho tàng văn hóa thế giới.

Thách thức giữa việc bảo tồn và phát triển giá trị di sản UNESCO tại Việt Nam vẫn còn. Tuy nhiên, nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO đã đạt được nhiều thành tựu. Các danh hiệu này không chỉ giúp tạo ra thương hiệu cho từng địa phương mà còn đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, thu hút du khách và thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh. Việt Nam đã thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, góp phần vào doanh thu du lịch và cải thiện đời sống cộng đồng.

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với thách thức giữa việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Việt Nam đang cần thúc đẩy chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân trong các vùng di sản, đồng thời kết hợp bảo tồn các không gian di sản văn hóa và thiên nhiên. Cần có chính sách và cơ chế phù hợp để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khai thác du lịch từ những cuộc thi của sinh viên

Hội nghị và cuộc thi sinh viên tại Huế thu hút hàng ngàn thí sinh …