Khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”

Lễ khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi” năm 2024 thu hút 15 văn nghệ sĩ tham gia sáng tác gắn liền với thực tế cuộc sống của người dân Vinh Xuân, thể hiện trách nhiệm nghệ sĩ và công dân đối với văn học Thừa Thiên Huế.


Lễ khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi” năm 2024

Chiều ngày 3/5, tại UBND xã Vinh Xuân (Phú Vang) đã diễn ra lễ khai mạc Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi” năm 2024. Sự kiện này được tổ chức bởi Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, phối hợp cùng UBND xã Vinh Xuân.

Trại sáng tác Văn học “Vinh Xuân – Mùa biển gọi”

Trại sáng tác này được tổ chức theo kế hoạch và chương trình hoạt động năm 2024 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của sự kiện là khuyến khích sáng tác văn học phải gắn liền với thực tế, đặc biệt là thực tế đời sống của nhân dân. Trong vòng một tuần, 15 nghệ sĩ văn nghệ, gồm 1 nhạc sĩ và 14 nhà văn, nhà thơ sẽ tìm hiểu về cuộc sống và cảnh quan tại Vinh Xuân.

Đây là cơ hội để các trại viên thể hiện nỗ lực và trách nhiệm nghệ sĩ, cũng như trách nhiệm của công dân đối với xã hội, đất nước và văn học Thừa Thiên Huế.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thành viên ICOM, mang đến trải nghiệm giáo …