Khai mạc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật về chủ đề “Bài ca thống nhất”

Sự kiện khai mạc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Bài ca thống nhất” tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thu hút sự tham gia của các Hội Nhà văn, Âm nhạc và Nhiếp ảnh, tạo ra những tác phẩm tuyên truyền và phản ánh truyền thống anh dũng của địa phương.


Khởi đầu trại sáng tác Văn học Nghệ thuật

Ngày 12/6, tại huyện Phú Lộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã khai mạc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Bài ca thống nhất”. Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ giữa các hội văn học, nghệ thuật trong việc tạo ra những tác phẩm mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, truyền thống của đất nước.

Sáng tác với chủ đề “Bài ca thống nhất”

Trong vòng 14 ngày từ 12 đến 25/6, 15 văn nghệ sĩ thuộc 3 hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sẽ tập trung sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Bài ca thống nhất”. Các tác phẩm này sẽ tập trung vào việc tuyên truyền, phản ánh truyền thống và những chiến công anh dũng của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ý nghĩa của sáng tác

Các tác phẩm sáng tác về chủ đề “Bài ca thống nhất” không chỉ là cách để giữ ghi nhớ về quá khứ lịch sử, mà còn là cách để khẳng định ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế trong quá trình hội nhập và phát triển. Đồng thời, các tác phẩm này cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh và văn minh.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Hoàn thành việc tu bổ mộ Thượng thư Lê Quang Định và phu nhân

Mộ của Thượng thư Lê Quang Định sau khi được tu bổ, phục hồi tại …