Hương Trà: Thi hành kỷ luật 43 đảng viên

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Theo Bí thư Thị uỷ Hương Trà Hà Văn Tuấn, năm 2022, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Các phong trào thi đua yêu nước tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay thiết thực, có sức lan toả, có ý nghĩa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 với 5 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức Đảng và 3 đảng viên; 6 cuộc giám sát với 8 tổ chức Đảng và 6 đảng viên; kết luận về kiểm tra 1 Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 43 đảng viên, tăng 6 trường hợp so với năm 2021.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ các cấp và nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc xem xét, xử lý thi hành kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và thẩm quyền.

Khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Hà Văn Tuấn, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số chi uỷ, chi bộ chưa đổi mới; ý thức kỷ luật của một số đảng viên chưa cao, chấp hành chưa nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng. Vẫn còn một số cấp uỷ cơ sở bao biện làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị trên một số lĩnh vực…

Tại hội nghị, một số đại biểu đã nêu những ý kiến đóng góp, kiến nghị trong công tác xây dựng Đảng năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát của Thị uỷ năm 2022 và chương trình kiểm tra, giám sát của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ năm 2023. Đồng thời khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023.

Tin, ảnh:LIÊN MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …