Hương Trà có 4 phường, xã đạt chuẩn đô thị văn minh và xã văn hoá nông thôn mới

Đại biểu đề xuất ý kiến tại hội nghị

Theo đó, năm 2022, Hương Trà làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, các chương trình thời sự địa phương phản ánh toàn diện tình hình kinh tế- xã hội, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa và dịch vụ văn hóa được tăng cường.

Địa phương cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch, cung cấp thông tin quy hoạch cho nhà đầu tư tìm hiểu Khu du lịch sinh thái Khe Đầy, tổ chức khảo sát học tập mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Hướng dẫn, triển khai tu bổ cấp thiết di tích Đình làng Cổ Lão; khảo sát đề xuất tu bổ cấp thiết di tích Đình làng Văn Xá. Thực hiện các thủ tục điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các di tích, cắm biển chỉ dẫn các di tích trên địa bàn thị xã.

Khảo sát điểm du lịch sinh thái trên lòng hồ thuỷ điện Bình Điền

Hương Trà cũng hoàn thiện công tác điều chỉnh, bổ sung quy ước của các thôn, tổ dân phố. Kiểm tra rà soát các tiêu chí thực hiện phường văn minh đô thị.

Đến nay, có 2 phường được công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” là Tứ Hạ, Hương Văn. Có 2 xã được công nhận danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” là Hương Bình, Hương Toàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số tồn tại ở các địa phương, như công tác quy hoạch sử dụng đất xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao chưa đảm bảo; nguồn tài chính còn hạn chế nên việc xây dựng các thiết chế văn hóa chưa được quan tâm đúng mức.

Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu của người dân. Đồng thời, việc đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển du lịch nói chung, hạ tầng phát triển, hạ tầng du lịch thông minh và bền vững còn chậm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Đỗ Ngọc An, năm 2023, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số…

Phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục rà soát, đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác tu bổ di tích lịch sử văn hóa. Phối hợp triển khai công tác số hóa di tích. Tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao. Thị xã cũng sắp xếp, quản lý du lịch cộng đồng các khe, suối trên địa bàn.

Tin, ảnh: LIÊN MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …