Hương Trà: 11 ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Tại Hội nghị, có 11 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), với các nội dung về xử lý sai phạm, hòa giải tranh chấp đất đai và thẩm quyền tranh chấp đất đai; quy hoạch sử dụng đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát…và việc giải thích một số từ ngữ trong dự thảo.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Nguyễn Thị Thu Hương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), UBMTTQVN thị xã sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý, báo cáo bằng văn bản đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận thị xã và các xã, phường tiếp tục triển khai việc lấy ý kiến với nhiều hình thức để góp ý vào Dự thảo sát với thực tiễn.

LIÊN MINH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …