“Hướng đến một chương trình nghị sự bền vững dành cho Di sản miền Trung Việt Nam”

Hội thảo quốc tế về bảo tồn di sản do Đại sứ quán Ý, UNESCO Việt Nam và Đại học Bách khoa Marche tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo tập trung vào đánh giá giá trị di sản và trách nhiệm bảo tồn lâu dài. Các vấn đề chính được thảo luận bao gồm chương trình nghị sự bền vững cho di sản miền Trung Việt Nam và cam kết thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương.


Hội thảo Nghiên cứu quốc tế về bảo tồn di sản đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Ý, Hà Nội, do Đại sứ quán Ý và UNESCO Việt Nam đồng chủ trì, cùng với sự tham gia của Đại học Bách khoa Marche và Đại học Khoa học, Đại học Huế. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi hợp tác khoa học kéo dài ba năm giữa các đơn vị.

Hội thảo tập trung vào việc đánh giá giá trị của các loại di sản, nhằm nhấn mạnh các vấn đề quan trọng trong việc bảo tồn lâu dài và tăng cường trách nhiệm trong hợp tác với các ban quản lý di tích và các cộng đồng địa phương.

Các vấn đề chính được thảo luận tại hội thảo bao gồm: các chiến lược đang được thực hiện vì một chương trình nghị sự bền vững dành cho Di sản miền Trung Việt Nam, các di sản UNESCO, công viên, vườn quốc gia và bảo tàng; cam kết thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương thông qua các dự án giáo dục và cam kết cân bằng ưu đãi du lịch với nhu cầu bảo tồn và tính toàn vẹn của các khu di sản. Đồng thời, hội thảo đề xuất việc tổ chức cuộc đối thoại chặt chẽ giữa các học giả, chuyên gia và các tổ chức chính đại diện cho các ban quản lý di tích và các cộng đồng địa phương ở mọi cấp độ, tập trung vào việc đánh giá giá trị của các loại di sản nhằm nhấn mạnh các vấn đề quan trọng trong việc bảo tồn lâu dài và tăng cường trách nhiệm trong hợp tác với các ban quản lý di tích và các cộng đồng địa phương.

Hội thảo được chia thành ba phiên làm việc: Di sản và Miền Trung Việt Nam, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Nghiên cứu So sánh Đông và Tây – Di sản của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Các phiên làm việc này nhằm làm sáng tỏ các giá trị, các chính sách của địa phương, các vấn đề về bảo tồn, các câu hỏi về bản sắc và tính xác thực, tiềm năng trong việc thiết kế các tuyến văn hóa du lịch và chia sẻ kiến thức bằng cách kể chuyện kết hợp các giải pháp đa phương tiện vì sự phát triển có trách nhiệm và bền vững. Ngoài ra, hội thảo cũng có sự tham gia của Bộ Văn hóa Ý, CASE (Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu) và một số tổ chức văn hóa và thương mại được lựa chọn của Ý, từ đó cung cấp nhiều chủ đề hơn để so sánh về di sản vật thể và phi vật thể.

Trong hội thảo, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung đã trình bày về hai nội dung chính là “Hệ sinh thái cảnh quan văn hóa trong quy hoạch quần thể Lăng Vua Gia Long – Định hướng phát triển bền vững Tour du lịch sinh thái cộng đồng” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn di sản văn hóa: Chuyển đổi số góp phần gìn giữ giá trị di sản và văn hóa Huế”.

Tổng kết, hội thảo Nghiên cứu quốc tế về bảo tồn di sản đã tạo ra một diễn đàn quan trọng để chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp bảo tồn di sản hiệu quả. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị và cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ và phát triển di sản văn hóa.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Hội thảo Nghiên cứu quốc tế về di sản được tổ chức ở đâu và khi nào?
– Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Ý, Hà Nội.
– Thời gian diễn ra hội thảo là ngày 7/12/2023.

2. Hội thảo tập trung vào việc đánh giá giá trị của các loại di sản nào?
– Hội thảo tập trung vào việc đánh giá giá trị của các loại di sản nhằm nhấn mạnh các vấn đề quan trọng trong việc bảo tồn lâu dài và tăng cường trách nhiệm trong hợp tác với các ban quản lý di tích và các cộng đồng địa phương.

3. Các vấn đề chính được thảo luận tại hội thảo liên quan đến những gì?
– Các vấn đề chính được thảo luận tại hội thảo liên quan đến những chiến lược đang được thực hiện vì một chương trình nghị sự bền vững dành cho Di sản miền Trung Việt Nam, các di sản UNESCO, công viên, vườn quốc gia và bảo tàng; cam kết thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương thông qua các dự án giáo dục và cam kết cân bằng ưu đãi du lịch với nhu cầu bảo tồn và tính toàn vẹn của các khu di sản.

4. Có những phiên làm việc nào tại hội thảo?
– Có ba phiên làm việc tại hội thảo: Di sản và Miền Trung Việt Nam, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Nghiên cứu So sánh Đông và Tây – Di sản của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.

5. Ai là người trình bày nội dung về “Hệ sinh thái cảnh quan văn hóa trong quy hoạch quần thể Lăng Vua Gia Long – Định hướng phát triển bền vững Tour du lịch sinh thái cộng đồng”?
– Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung là người trình bày nội dung về “Hệ sinh thái cảnh quan văn hóa trong quy hoạch quần thể Lăng Vua Gia Long – Định hướng phát triển bền vững Tour du lịch sinh thái cộng đồng”.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Trường …