Hơn 50 cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia tập huấn công tác cán bộ

Đại diện các cơ sở Hội tham gia tập huấn

Lớp tập huấn tập trung phổ biến các nội dung: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội; Công tác xây dựng Hội và phổ biến những những mục tiêu cụ thể trong công tác Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong đó tập trung vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động tình nghĩa, xã hội; Chăm lo giúp đỡ hội viên CCB nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác hội, các phong trào, hoạt động CCB, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao…

Đồng thời, thông qua lớp tập huấn, các cơ sở Hội cũng nâng cao trách nhiệm đối với công tác Hội, góp phần cùng các tổ chức hội đổi mới phong cách làm, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, nhiệt huyết; nhân rộng các điển hình, nêu gương “người tốt, việc tốt”, để kịp thời cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong Hội CCB.

Tin, ảnh:THANH THẢO

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …