Hơn 140 chỉ huy trưởng tham dự tập huấn quân sự

141 Chỉ huy trưởng các xã, phường, thị trấn tham gia tập huấn

Trong thời gian 7 ngày, lớp tập huấn được học tập, nghiên cứu các nội dung như: Tình hình nhiệm vụ quân sự – quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu, tỉnh; kinh tế – xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương; lực lượng dân quân làm công tác tuyên truyền, dân vận; hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị; quy chế hoạt động của hội đồng bảo đảm trong chiến đấu phòng thủ cấp xã; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng…

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bồi dưỡng năng lực quản lý, chỉ huy, huấn luyện, góp phần nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Tin, ảnh: THẢO TÌNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …