Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế

PGS. TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh thông tin nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chủ đề học Bác

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và được kết nối đường truyền từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 14 điểm cầu cấp huyện và 92 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với hơn 8.990 cán bộ, đảng viên tham dự; trong đó, có Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị.

Trong thời gian 1 buổi sáng, hội nghị được PGS. TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh thông tin nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chủ đề. Trong đó, đi sâu phân tích, làm rõ 3 vấn đề: Hồ Chí Minh về văn hóa và con người; những quan điểm mới của Đảng về xây dựng văn hóa con người; những suy nghĩ, quan điểm về văn hóa Huế, con người Huế trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong điều kiện toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây đựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên nền tảng bảo tồn di sản văn hóa và bản sắc văn hóa Huế.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng đề nghị cấp ủy các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và các UVTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” gắn với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung đi sâu vào những nội dung, các nhiệm vụ giải pháp được đề ra trong chuyên đề năm 2023; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh với các hình thức phù hợp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát từ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đến xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 bằng các hình thức phù hợp trong suốt năm 2023, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023); nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021; kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023).

Tin, ảnh: ANH PHONG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …