Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xếp hạng cho các di tích

Hôm nay, Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích lịch sử – văn hóa đã họp và thông qua hồ sơ xếp hạng cho các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Có tổng cộng 7 di tích được đề nghị xếp hạng cấp tỉnh và 1 di tích từ cấp tỉnh lên quốc gia. Các di tích này bao gồm Trạm phẫu thuật Tiền phương, Đình Thế Chí Đông, Đình Thạch Bình, Đình Giáp Nhất, Đình Hà Thanh, đình Trung Kiền, Địa điểm Hóc Mụ Bồi và Địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi.


Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh đã họp và thông qua hồ sơ xếp hạng cho các di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Cuộc họp được chủ trì bởi ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Trong cuộc họp, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế đã trình bày hồ sơ tóm tắt về các di tích đề nghị xét duyệt trong năm 2023.

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá nội dung hồ sơ cũng như giá trị của các di tích. Các vấn đề liên quan như tên gọi, loại hình di tích, sự kiện lịch sử và các phương án bảo tồn cũng được làm rõ. Cuối cùng, Hội đồng đã nhất trí thông qua việc xếp hạng 7 di tích đề nghị cấp tỉnh và 1 di tích từ cấp tỉnh lên quốc gia.

Các di tích đó là Địa điểm Trạm phẫu thuật Tiền phương, Đình Thế Chí Đông, Đình Thạch Bình, Đình Giáp Nhất, Đình Hà Thanh, đình Trung Kiền, Địa điểm Hóc Mụ Bồi và Địa điểm Mít tinh Mỹ Lợi. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cần thiết để UBND tỉnh ra Quyết định xếp hạng cho các di tích này.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội làng Dương Nỗ diễn ra từ ngày 18 đến 20/5

Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ – Hành trình Tháng Năm” …