Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế vừa tiếp nhận tập thơ Thánh chế thi của vua Minh Mệnh, gồm 6 tập thơ và hơn 3.500 bài thơ về phong cảnh, đồ vật, thời tiết… Hiện vật sẽ được nghiên cứu và trưng bày để phục vụ công chúng. Bảo tàng cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ và quan tâm từ cộng đồng để bảo tồn và lan toả giá trị văn hoá lịch sử.


Phó Giám đốc Bảo Tàng Cổ vật Cung đình Huế, ông Trương Quý Mẫn, vừa thông tin về việc tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ ông Lương Chánh Tòng, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vật này bao gồm các tập thơ Thánh chế thi của Hoàng đế Minh Mệnh (1791-1841).

Theo ông Trương Quý Mẫn, Tập thơ ngự chế (Thánh chế thi) của vua Minh Mệnh bao gồm 6 tập thơ, mỗi tập có từ 3 đến 10 quyển. Vua Minh Mệnh soạn thảo và viết tựa vào năm Tân Mão (1831). Thánh chế thi này có trên 3.500 bài thơ với nhiều chủ đề như phong cảnh, đồ vật, chim muông, cây cỏ, thời tiết, vịnh sử, thuật hoài…

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã được tặng 2 quyển (quyển 8 và quyển 10) của Thánh chế thi Nhị tập và quyển 4 của Thánh chế thi Tứ tập. Trong các sách này, có ấn triện gốc “Minh Mệnh sùng văn chi bảo” và “Minh Mệnh thần hàn”.

Ông Mẫn cho biết, đây là những tư liệu quý giá. Bảo tàng sẽ nghiên cứu và trưng bày hiện vật này để phục vụ công chúng và làm phong phú thêm nguồn hiện vật cho Bảo tàng. Ông cũng hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, lịch sử của dân tộc.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …