Gìn giữ và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát triển di sản văn hóa tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong năm 2023, Trung tâm triển khai nhiều dự án mới và tổ chức các sự kiện nghệ thuật, góp phần quảng bá di sản văn hóa Huế trên trường quốc tế. Công tác bảo tồn di tích đã thu hút du khách và tạo nguồn doanh thu du lịch cho Huế. Trung tâm cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Huế.


Bài viết này trình bày về nỗ lực bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã và đang nỗ lực hoàn thiện tổ chức bộ máy và đổi mới mô hình quản lý để góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế và Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ triển khai thực hiện 12 dự án và đã hoàn thành gần 94% kế hoạch năm. Đồng thời, Trung tâm cũng tiếp tục bảo tồn và phát huy các lễ hội cung đình, như lễ tế Xã Tắc, Nam Giao và lễ tế ở đàn Âm Hồn. Ngoài ra, Trung tâm cũng tập trung vào công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, như Nhã nhạc, múa cung đình và tuồng cung đình.

Công tác bảo tồn và trùng tu di tích ở Huế đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thu hút du khách đến Huế. Đồng thời, di sản văn hóa Huế cũng đã được quảng bá rộng rãi trên toàn thế giới và tạo nên sức hút to lớn đối với du khách. Trung tâm cũng tổ chức nhiều triển lãm và sự kiện để quảng bá giá trị di sản văn hóa Huế.

Năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và sự kiện thành công, như chương trình sân khấu hóa lễ Ban Sóc, Festival Nghề truyền thống Huế và Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Huế. Đồng thời, Trung tâm cũng hợp tác chặt chẽ với UNESCO và các tổ chức nước ngoài để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.

Tổng kết lại, công tác bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Huế đã đạt được những thành tựu đáng kể và góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Di sản văn hóa Huế đã thu hút du khách và tạo nên sức hút to lớn đối với du khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế trong tương lai.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Lễ hội điện Huệ Nam năm nay sẽ có đoàn rước bộ

Lễ hội điện Huệ Nam sẽ diễn ra vào ngày 10 – 11/4, thu hút …