Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với đơn vị nợ bảo hiểm

Đề xuất giải quyết hưởng lương hưu đối với NLĐ tại các đơn vị nợ bảo hiểm nhưng đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên

Thời gian vừa qua, tình trạng một số đơn vị phá sản, đang làm thủ tục phá sản, không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký hoặc không có người đại diện theo pháp luật nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH theo Luật định ảnh hưởng quyền lợi chính đáng về hưởng các chế độ BHXH của NLĐ. Để giải quyết kịp thời quyền lợi cho NLĐ, thân nhân NLĐ đồng thời đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, BHXH tiếp tục báo cáo và đề xuất giải quyết chế độ với một số trường hợp.

Về chế độ hưu trí, cho phép giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng đối với NLĐ đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu và có thời gian thực đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì được giải quyết hưởng lương hưu theo quy định của chính sách tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp sau đó, khoản tiền BHXH chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác thì tính bổ sung thời gian đóng BHXH (nếu có) để điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định của chính sách tại thời điểm hưởng lương hưu. Với chế độ BHXH một lần, BHXH Việt Nam cũng đề xuất giải quyết cho người hưởng theo quy định, đó là giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian thực đóng BHXH…

Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, giới thiệu các chính sách tại các khu công nghiệp

Việc giải quyết bổ sung BHXH một lần sau khi đóng đủ tiền BHXH với trường hợp khoản tiền BHXH đơn vị chưa đóng được đóng bù bởi đơn vị hoặc nguồn tài chính khác thì cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới theo quy định.

Liên quan đến chế độ tử tuất, BHXH Việt Nam đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với NLĐ có thời gian thực đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc tổng thời gian thực đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên được giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân theo quy định…

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …