Động thổ thăm dò, khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp khai quật di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại Huế, kéo dài đến tháng 7/2024. Việc thăm dò cần chú ý bảo vệ di tích và hiện vật được giữ gìn, bảo quản.


Lễ động thổ khai quật di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại Hương Trà

Ngày 24/4, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiến hành lễ động thổ để thăm dò, khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc tại thôn Bàu Tháp (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà).

Thăm dò và khai quật di tích

Đại diện các đơn vị tiến hành động thổ thăm dò, khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cố

Việc thăm dò, khai quật khảo cổ di tích Tháp đôi Liễu Cốc do ông Nguyễn Ngọc Chất (Bảo tàng Lịch sử quốc gia) chủ trì, kéo dài đến đầu tháng 7/2024. Diện tích thăm dò 20m2 (4 hố), diện tích khai quật 60m2 (3 hố). Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Bảo quản và báo cáo hiện vật khảo cổ

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật khảo cổ, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã thăm dò, khai quật khảo cổ trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa.

N. MINH

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Bảo tồn di sản và phát triển đương đại”

GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung chia sẻ về sự phát triển của đồ gốm tại …