Đồng bào dân tộc học làm gốm cổ

Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lớp tập huấn làm gốm cổ, nghề điêu khắc truyền thống ở huyện A Lưới. Lớp tập huấn có sự tham gia của 30 học viên và nhằm bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị nghề Gốm cổ – Noq và nghề điêu khắc thủ công mỹ nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới.


Ngày 1/12, Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn làm gốm cổ, nghề điêu khắc truyền thống ở huyện A Lưới. Lớp tập huấn có sự tham gia của 30 học viên đến từ xã Hồng Th và xã Trung Sơn. Tại đây, các học viên sẽ được hướng dẫn về lý thuyết và thực hành để tạo ra sản phẩm gốm cổ và điêu khắc truyền thống hoàn chỉnh.

Hoạt động này là một phần trong kế hoạch xây dựng mô hình vườn tượng theo 3 chủ đề: Lễ hội A Da Koonh, nghề dệt èng và hoạt động sinh hoạt hàng ngày do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới đề ra. Mục tiêu của hoạt động là bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị của nghề gốm cổ – Noq của người Pa ô và nghề điêu khắc thủ công mỹ nghệ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở huyện A Lưới. Đồng thời, hoạt động cũng tạo cơ sở để tiếp tục xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện, nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh, vùng đất và con người A Lưới đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 20/12.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Ngày nào lễ khai giảng lớp tập huấn làm gốm cổ, nghề điêu khắc truyền thống ở huyện A Lưới được tổ chức?
Trả lời: Lễ khai giảng lớp tập huấn làm gốm cổ, nghề điêu khắc truyền thống ở huyện A Lưới được tổ chức vào ngày Thứ Sáu, 01/12/2023.

Câu hỏi 2: Ai phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn?
Trả lời: Phòng Văn hóa Thông tin huyện A Lưới phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn.

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu học viên tham gia lớp tập huấn?
Trả lời: Có 30 học viên đến từ xã Hồng Th, xã Trung Sơn tham gia lớp tập huấn.

Câu hỏi 4: Hoạt động xây dựng mô hình vườn tượng theo những chủ đề nào?
Trả lời: Hoạt động xây dựng mô hình vườn tượng theo 3 chủ đề: Lễ hội A Da Koonh, nghề dệt èng, hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Câu hỏi 5: Lớp tập huấn diễn ra trong khoảng thời gian nào?
Trả lời: Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 1 đến 20/12.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

“Ánh sáng kinh đô” và cổ phục việt

Chương trình “Ánh sáng kinh đô” tại Huế đã thu hút hơn 100 nhiếp ảnh …