Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng ổn định

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

UVTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì hội nghị.

Năm 2022, tình hình KT-XH vùng DTTS&MN chuyển biến tích cực. Các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, nổi bật nhất là việc phối hợp triển khai và hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN.

CTDT năm 2022 góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển KT-XH.

Năm 2023, CTDT sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Theo đó, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí, sắp xếp công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn, năng lực, trình độ của mỗi người tương ứng với vị trí việc làm; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ…

Đời sống của đồng bào DTTS tại huyện A Lưới ngày càng được cải thiện

Tại Thừa Thiên Huế, năm 2022, đời sống của đồng bào DTTS&MN ổn định. Ngành nông nghiệp, các địa phương đã hướng dẫn người dân vùng đồng bào DTTS&MN sản xuất trồng trọt; chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các địa phương vùng đồng bào DTTS đã chủ động và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức dạy học; triển khai nhiều giải pháp, hoàn thành mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch COVID -19 hiệu quả, bảo đảm an toàn cho học sinh và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục…

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản hoàn thành nội dung chương trình công tác; tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác tham mưu; bám sát tình hình địa phương cơ sở để kịp thời phát hiện, hướng dẫn và báo cáo kiến nghị, tham mưu giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tin, ảnh:LÊ THỌ

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …