Đoàn kiểm tra Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền kiểm tra tại huyện A Lưới

Tại buổi làm việc

Thời gian qua, tình hình quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, Luật Cơ yếu, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 5/3/2020 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển Ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, luôn được cấp ủy, lãnh đạo huyện A Lưới quan tâm thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ thông tin bí mật Nhà nước của cán bộ, công chức, đảng viên và trách nhiệm của người trực tiếp làm cơ yếu ngày càng nâng cao trong việc bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

Công tác quản lý, khai thác sử dụng kỹ thuật và sản phẩm cơ yếu được tiến hành theo quy định, quy trình của ngành, đảm bảo không xảy ra lộ lọt thông tin. Văn phòng huyện ủy luôn thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người làm cơ yếu theo Nghị định số 32/2013/NĐ-CP của Chính phủ…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã báo cáo, trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các quy định của Đảng về công tác cơ yếu và các nhiệm vụ liên quan.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thiện – Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền đã ghi nhận những kết quả đạt được, giải thích một số kiến nghị đề xuất của Huyện ủy A Lưới liên quan đến công tác bí mật Nhà nước và công tác cơ yếu của Đảng.

Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Huyện ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy triển khai thực hiện tốt về nghiệp vụ cơ yếu gắn với thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Đảng, Luật Cơ yếu.

Theo kế hoạch, sau khi kiểm tra Cơ yếu Huyện ủy A Lưới, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại Huyện ủy Nam Đông, Huyện ủy Phú Lộc và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Tin, ảnh:NGUYÊN ĐỊNH

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …