Đoàn kết, tự tin vững bước vươn lên

Cán bộ, đảng viên nhận Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm chuyên viên chính và chức danh nghề nghiệp

Trong câu chuyện đầu năm mới 2023, ông Lê Văn Ngưu, đảng viên lão thành tại xã Hương Xuân (Nam Đông) nói nhiều về sự đoàn kết. Chính đoàn kết là sức mạnh để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đưa đến những thành công.

“Lời Bác Hồ dạy vẫn còn nguyên giá trị. Là một đảng viên lão thành, bản thân tôi luôn tuyên truyền, vận động, nhắc nhở con cháu, bà con lối xóm phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng quê hương ngày càng phát triển”, ông Lê Văn Ngưu giãi bày.

Đảng bộ Thừa Thiên Huế là một trong những tổ chức ra đời sớm, đầu tháng 4/1930, trên cơ sở hợp nhất hai tổ chức cộng sản ở Thừa Thiên Huế là Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết, kiên cường, thống nhất cao, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

“Trách nhiệm nêu gương ngày càng tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng, đã từng bước khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên năng lực, trách nhiệm hơn với công việc được giao”, ông Nguyễn Thạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Lại Thế 1, phường Phú Thượng (TP. Huế) chia sẻ.

Năm 2022, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, chủ động của toàn hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN), nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được những kết quả hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 14/14 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm mà 100% các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt, vượt kế hoạch trong nhiều năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,56%, trong nhóm khá của các địa phương vùng duyên hải miền Trung và Bắc Trung bộ. Tỉnh xác định, phải chủ động nguồn nhân lực, sẵn sàng bộ máy khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sau quá trình triển khai thực hiện, phải khẳng định, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cho biết: Trên cơ sở phương án tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được Trung ương phê duyệt khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; căn cứ loại hình đơn vị hành chính cấp huyện (huyện, quận, thị xã), cấp xã (xã, phường, thị trấn) và định hướng phát triển của các địa phương, BTC Tỉnh ủy tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ…

Năm 2023 là năm có tính chất quyết định trong nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh đã và đang tập trung trí tuệ, nguồn lực, xây dựng các đề án để trình Chính phủ, Quốc hội đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Bên cạnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các đề án, quy hoạch quan trọng của tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án (DA) đầu tư, DN, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ các DA đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; chú trọng hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao đổi.

Để mang lại hiệu quả, nhiều giải pháp được triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy trong phát triển du lịch, dịch vụ; giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Mục tiêu cao nhất mà Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh đã và đang đặt ra với nhiều kỳ vọng, tin tưởng, toàn tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2025. Muốn vậy, cả tỉnh phải đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và chuẩn bị trước một bước về công tác cán bộ khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

About Huế

Bài viết được đăng từ nguồn: Báo Thừa Thiên Huế online

Check Also

Một học sinh đuối nước trên sông Bồ

Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ- ảnh PCCC Khoảng 9 giờ …