Di sản Cố đô, ký ức & trao truyền

Với những thành tựu đáng tự hào trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản Cố đô Huế, nhưng còn nhiều thách thức và nhiệm vụ cần thực hiện. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nỗ lực hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình quản lý phù hợp với yêu cầu thực tế để góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và tôn vinh vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


Nhìn lại hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế

Cách đây hơn 40 năm, di sản văn hoá, lịch sử Cố đô Huế đứng trước nguy cơ biến mất. Tuy nhiên, nhờ sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, chuyên gia, cùng đóng lòng yêu nước và tâm huyết của nhiều tầng lớp nhân dân, công cuộc cứu nguy, phục hồi và phát triển di sản Huế đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Tri ân những người đóng góp cho công cuộc bảo tồn di sản Huế

Nhiều cá nhân và tổ chức đóng góp to lớn cho công cuộc bảo tồn di sản Huế, từ KTS. Pierre Pichard với báo cáo “Bảo tồn di tích Huế” đệ trình UNESCO, ông Amadou Mahtar M ’Bow – Tổng Giám đốc UNESCO lúc bấy giờ với lời kêu gọi cứu vãn di sản văn hóa Huế tại Hà Nội, đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban UNESCO, tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Quản lý di tích lịch sử và văn hóa Huế cũng đóng góp to lớn cho công cuộc này qua các thời kỳ.

Các thành tựu đạt được trong công cuộc bảo tồn di sản Huế

Sau 30 năm, công cuộc bảo tồn di tích Huế đã chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững, Cố đô Huế đang dần trở lại với vị thế, diện mạo vốn có trong lịch sử. Các công trình kiến trúc thuộc hệ thống cung đình triều Nguyễn đã được lập hồ sơ, phục dựng, trùng tu. Về di sản phi vật thể, đã phục dựng, sưu tầm, lập hồ sơ khoa học phần lớn tác phẩm âm nhạc cung đình quan trọng. Một số lễ hội cung đình quan trọng của triều Nguyễn được phục hồi thành công.

Phát triển bền vững di sản Huế

Việc bảo tồn các giá trị di sản văn hoá lịch sử luôn gắn liền với quá trình khai thác, phát huy giá trị, làm đòn bẩy quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Để đạt được mục tiêu này, cần chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ con người đủ năng lực, phẩm chất phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, nghiên cứu khoa học, trùng tu, phát huy giá trị một cách bền vững và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Cần tổ chức và tham gia lập các quy hoạch liên quan đến di tích một cách khoa học để tạo khung pháp lý cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy trong giai đoạn tới.

Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản Huế

Cần nghiên cứu nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, tính đặc thù của di sản cố đô Huế. Các giá trị văn hoá phi vật thể, như âm nhạc truyền thống cung đình, thơ văn trên kiến trúc cung đình, các lễ hội, nghệ thuật ẩm thực, cổ vật, văn vật triều Nguyễn… cần được xác tín đầy đủ các giá trị, chuyển tải và truyền thông rộng rãi cho công chúng trong và ngoài nước.

Thách thức của công tác bảo tồn và phát triển di sản Huế

Việc giải quyết hài hoà bài toán giữa bảo tồn và phát triển luôn là một thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác quản lý di sản. Tuy nhiên, với các cơ chế, chính sách đặc thù và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang nỗ lực hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình quản lý phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế nhằm phát huy tối đa các thế mạnh, khắc phục hạn chế yếu kém để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Những thành quả bảo tồn di sản Cố đô Huế đã đạt được như thế nào?

Trả lời: Sau nhiều nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo đất nước, bạn bè quốc tế, các tầng lớp nhân dân, di sản Cố đô Huế đã được khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị. Các công trình kiến trúc thuộc hệ thống cung đình triều Nguyễn đã được phục dựng, trùng tu… Về di sản phi vật thể, đã phục dựng, sưu tầm, lập hồ sơ khoa học phần lớn tác phẩm âm nhạc cung đình quan trọng. Một số lễ hội cung đình quan trọng của triều Nguyễn được phục hồi thành công, như: Lễ Ban Sóc, lễ Tế Giao, lễ Tế Xã Tắc, lễ Truyền lô – Vinh quy bái tổ… Đánh giá của UNESCO, công cuộc bảo tồn di tích Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững, Cố đô Huế đang dần trở lại với vị thế, diện mạo vốn có trong lịch sử.

Câu hỏi 2: Những người đã đóng góp cho công cuộc cứu nguy, phục hồi và hồi sinh di sản Huế?

Trả lời: Nhiều thế hệ lãnh đạo đất nước, bạn bè quốc tế, các tầng lớp nhân dân đã đóng góp cho công cuộc cứu nguy, phục hồi và hồi sinh di sản Huế. Nổi bật trong số đó là KTS. Pierre Pichard và ông Amadou Mahtar M ’Bow – Tổng Giám đốc UNESCO đã có những đóng góp quan trọng cho công cuộc bảo tồn di tích Huế. Ngoài ra, còn có các nhà ngoại giao, chuyên gia trong nhóm công tác Huế – UNESCO; các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ủy ban UNESCO, tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Quản lý di tích lịch sử và văn hóa Huế (sau này là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)… qua các thời kỳ; các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Huế.

Câu hỏi 3: Những thách thức và nhiệm vụ cần phải nỗ lực vượt qua và thực hiện trong công tác bảo tồn di sản Cố đô Huế?

Trả lời: Bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ cần phải nỗ lực vượt qua và thực hiện. Trước hết, cần chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ con người đủ năng lực, phẩm chất phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, nghiên cứu khoa học, trùng tu, phát huy giá trị một cách bền vững và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; tổ chức và tham gia lập các quy hoạch liên quan đến di tích một cách khoa học làm khung pháp lý cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy trong giai đoạn tới; tiếp tục nghiên cứu phục hồi, tu bổ, tôn tạo những công trình quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu di sản đồ sộ cần được sưu tập, biên soạn, hệ thống hoá, số hoá, lưu trữ, quản lý một cách khoa học, tập trung. Đồng thời, tận dụng cuộc cách mạng 4.0, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị.

Câu hỏi 4: Quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế gặp những thách thức gì?

Trả lời: Quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế gặp nhiều thách thức, trong đó đáng chú ý là bài toán giữa bảo tồn và phát triển. Việc giải quyết hài hoà bài toán này luôn là một thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác quản lý di sản nói chung.

Câu hỏi 5: Điều gì đang thuận lợi cho phát triển và bảo tồn di sản Cố đô Huế?

Trả lời: Tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi cho phát triển, đặc biệt, Nghị quyết 54-NQ/BCT của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của di sản, văn hoá Huế trong tiến trình xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tạo c

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Minh Tốc và Lam cùng “Những ngày đi tour”

Vào tối Chủ Nhật, 07/07/2024, tại Be Café – 33 Nguyễn Như Chương (Phú Thượng, …