Đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới

Cửu đỉnh, bộ sưu tập đỉnh bằng đồng do vua Minh Mạng cho đúc năm 1835, hiện đặt tại Huế, đề xuất ghi danh UNESCO. Với 9 chiếc đỉnh lớn, chạm nổi tinh xảo, Cửu Đỉnh được công nhận Bảo vật Quốc gia và đáp ứng đầy đủ tiêu chí Di sản Ký ức thế giới.


Cửu Đỉnh – Di sản Ký ức thế giới tại Huế

Một trong những điểm nổi bật tại cuộc họp này là việc xem xét các hồ sơ đề xuất ghi danh di sản tư liệu khu vực của các quốc gia. Đại diện lãnh đạo Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia Việt Nam cùng với đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham dự Hội nghị MOWCAP 2024 để bảo vệ Hồ sơ đề xuất UNESCO ghi danh Cửu Đỉnh triều Nguyễn trở thành Di sản Ký ức thế giới. Cửu Đỉnh là 9 chiếc đỉnh bằng đồng được Hoàng đế Minh Mạng cho đúc từ năm 1835-1837, sau khi hoàn thành được đặt trong sân của Thế Tổ Miếu, bên trong Hoàng cung Huế. Đến nay, Cửu Đỉnh vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu và được công nhận là Bảo vật Quốc gia từ năm 2012.

Tính Chất Độc Đáo và Ý Nghĩa Lịch Sử của Cửu Đỉnh

Mỗi chiếc đỉnh trên Cửu Đỉnh được coi như một tác phẩm điêu khắc độc lập, giàu tính nhân gian và đều có kích thước rất lớn, cao trung bình 2,3m. Trên mỗi đỉnh, có những hình ảnh chạm nổi mang tính biểu tượng về núi sông, sản vật và những sản phẩm tiêu biểu do con người làm ra, phản ánh nhân sinh quan và vũ trụ quan của người Việt Nam trong thế kỷ XIX. Các hình tượng trên Cửu Đỉnh không chỉ thể hiện quyền lực của vương triều nhà Nguyễn mà còn đặc biệt được coi như một bộ “Địa dư chí” của Việt Nam đầu thế kỷ 19. Cửu Đỉnh hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của UNESCO về Di sản tư liệu – Di sản Ký ức, và được xem là bộ sưu tập hiện vật độc đáo và duy nhất không chỉ của Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới.

Tầm Quan Trọng và Bảo Vệ Di Sản Ký ức thế giới

Việt Nam hiện đã có 9 di sản ký ức thế giới của UNESCO, trong đó có 3 di sản cấp độ thế giới và 6 di sản cấp độ châu Á- Thái Bình Dương. Cửu Đỉnh được xem là một trong những di sản độc đáo và quan trọng của Việt Nam, đáng được bảo vệ và truyền lại cho thế hệ sau. Tỉnh Thừa Thiên Huế tự tin chọn Cửu Đỉnh để xây dựng hồ sơ, trình Ủy ban Di sản ký ức Thế giới của UNESCO, nhằm giữ gìn và tôn vinh giá trị lịch sử và văn hoá của đất nước.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Nghiên cứu và giáo dục di sản tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, thành viên ICOM, mang đến trải nghiệm giáo …