Đánh thức tiềm năng du lịch vùng Tam Giang

Vùng Tam Giang – Cầu Hai có tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống hơn 100 làng sống với nghề nông, đánh cá và làm vườn. Lễ hội dân gian và làng nghề truyền thống nổi tiếng. Đồng quan điểm rằng phát triển du lịch gắn với văn hóa dân gian và di tích là cần thiết. Tuy nhiên, cần tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương và xử lý hài hòa quan hệ giữa phát triển du lịch và bảo tồn di tích.


Tam Giang – Cầu Hai là một khu vực có tiềm năng phát triển du lịch với hơn 100 làng sống nằm xung quanh đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đầm An Cư. Trong số đó, có khoảng trên 20 làng có bề dày văn hóa có thể khai thác.

Lễ hội dân gian ở khu vực này mang tính đặc biệt, gắn với tín ngưỡng, tôn giáo và tinh thần thượng võ của vùng sông nước. Một số lễ hội diễn tả khung cảnh sản xuất trên đầm phá và mong muốn sự may mắn, bình yên và có vụ mùa bội thu. Ngoài ra, người dân vùng đầm phá còn tạo ra nhiều sản phẩm và làng nghề truyền thống nổi tiếng.

Với những yếu tố trên, có thể nghiên cứu và tổ chức các loại hình du lịch gắn với khai thác giá trị văn hóa dân gian của vùng miền. Đặc biệt, nhu cầu trải nghiệm sinh thái, nông nghiệp và văn hóa dân gian cùng làng nghề truyền thống đang ngày càng phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch, vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có thể tập trung vào hai loại hình du lịch gắn văn hóa dân gian. Đó là du lịch tâm linh và du lịch trải nghiệm văn hóa.

TS. Lê Vũ Trường Giang, Khoa Lịch sử – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, cũng cho rằng với hai nguồn tài nguyên văn hóa dân gian và tri thức bản địa phong phú, khu vực Tam Giang – Cầu Hai có tiềm năng phát triển du lịch.

Để thúc đẩy phát triển du lịch, cần tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương. Họ có kiến thức về địa hình, lịch sử, văn hóa và đặc trưng di tích nơi họ sinh sống. Ngoài ra, cần hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển điểm đến du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và phát triển bền vững.

Cần xử lý hài hòa quan hệ giữa phát triển du lịch và việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích tại vùng đầm phá. Đồng thời, cần tạo cảnh quan, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phục vụ du lịch để di tích, danh thắng trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có tiềm năng phát triển du lịch như thế nào?
– Vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai có hơn 100 làng sống với nghề nông hay nghề đánh cá, làm vườn. Có khoảng trên 20 làng có bề dày văn hóa có thể khai thác. Lễ hội dân gian ở đây gắn với tín ngưỡng, tôn giáo, tinh thần thượng võ của vùng sông nước. Ngoài ra, vùng đầm phá còn có rất nhiều sản phẩm, làng nghề truyền thống nổi tiếng.

2. Có những loại hình du lịch nào gắn với văn hóa dân gian tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai?
– Có hai loại hình du lịch gắn văn hóa dân gian ở vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Thứ nhất là du lịch tâm linh, đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu tín ngưỡng, tôn giáo thông qua những lễ nghi của cá nhân và cộng đồng. Thứ hai, du lịch trải nghiệm văn hóa, đáp ứng nhu cầu khám phá văn hóa về nông, ngư nghiệp, các nghề/làng nghề thủ công truyền thống của du khách.

3. Có bao nhiêu di tích tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và có thể kết hợp vào du lịch không?
– Tính đến năm 2023, tổng số di tích tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai được xếp hạng là 30 di tích. Trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 13 di tích quốc gia và 16 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Ngoài ra còn có nhiều công trình nằm trong danh mục kiểm kê bảo vệ, nhiều di tích danh thắng độc đáo. Các di tích này có thể kết hợp vào du lịch để khai thác và tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách.

4. Những hạn chế trong phát triển du lịch tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai là gì?
– Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, số lượng du khách đi tour tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do những hạn chế trong quản lý và phát triển điểm đến, chưa khai thông tốt các tiềm năng hiện có để hình thành các sản phẩm đặc trưng có tính cạnh tranh cao. Công tác xúc tiến quảng bá chưa đạt hiệu quả.

5. Các giải pháp nào để phát triển du lịch tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai?
– Tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch là một giải pháp quan trọng. Họ am hiểu về địa hình, lịch sử, văn hóa và có khả năng sáng tạo nhiều giá trị nhân văn. Ngoài ra, cần hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển điểm đến du lịch trong chiến lược phát triển tổng thể của vùng đầm phá để đảm bảo các điều kiện cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và phát triển bền vững.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20, Sở …