Công tác phát triển du lịch cộng đồng đạt nhiều kết quả tích cực

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị sơ kết triển khai chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2023. Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh đã mang lại hiệu quả cho việc phát triển du lịch, thu hút nhà đầu tư và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Mặc dù còn hạn chế, nhưng các biện pháp đã được đề xuất để khắc phục và triển khai hiệu quả chính sách trong thời gian tới.


Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã mang lại hiệu quả tích cực trong giai đoạn 2020-2023. Thông tin này được lãnh đạo Sở Du lịch khẳng định tại hội nghị sơ kết tình hình triển khai Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh.

Theo đó, Nghị quyết 05 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan phát huy tiềm năng du lịch và khai thác hiệu quả các loại hình du lịch sẵn có tại địa phương. Đến nay, đã có nhiều tuyến du lịch mới được hình thành, kết hợp với các điểm du lịch hiện có, thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ du lịch. Điều này đã góp phần đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 cũng tập trung vào đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch và cải thiện điều kiện sống, tạo nhu nhập ổn định cho người dân tham gia du lịch cộng đồng. Nhiều địa phương đã hình thành thương hiệu du lịch cộng đồng và thu hút lượng khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Ví dụ, huyện Nam Đông trung bình đón khoảng 15.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú hơn 5.000 lượt khách mỗi năm, doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng. Huyện Phong Điền thu hút trung bình khoảng 120.000 lượt khách mỗi năm, doanh thu đạt trên 20 tỷ đồng. TP. Huế ước đạt khoảng 1,81 triệu lượt khách mỗi năm, doanh thu từ du lịch đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân vẫn còn hạn chế, chưa tạo ra sản phẩm thường kỳ mà chỉ tập trung vào khai thác khi có khách đến. Cơ sở dữ liệu theo dõi khách tham quan và doanh thu lưu trú từ các hoạt động dịch vụ tại các hộ dân cũng chưa được hình thành, do đó chưa thể đánh giá toàn diện hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển du lịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc của các địa phương và triển khai hiệu quả Nghị quyết trong tương lai. Điều này nhằm tăng cường phát triển du lịch cộng đồng và cải thiện thu nhập cho các hộ dân tham gia kinh doanh du lịch.

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế Online

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Đã có thông tin gì được lãnh đạo Sở Du lịch khẳng định tại hội nghị sơ kết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh?
– Lãnh đạo Sở Du lịch đã khẳng định thông tin về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh tại hội nghị sơ kết.

2. Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại những hiệu quả gì?
– Nghị quyết số 05 đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các địa phương và các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc phát huy tiềm năng du lịch, khai thác hiệu quả loại hình du lịch sẵn có tại địa phương.

3. Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 đã tập trung vào những lĩnh vực nào?
– Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 05 đã tập trung vào đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch và cải thiện điều kiện sống, tạo nhu nhập ổn định cho người dân tham gia du lịch cộng đồng.

4. Có những thành công nào đã đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết 05?
– Thành công đã đạt được từ việc thực hiện Nghị quyết 05 bao gồm: hình thành các tuyến du lịch mới, thu hút các nhà đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

5. Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân như thế nào?
– Hoạt động kinh doanh du lịch của các hộ dân vẫn còn hạn chế, nhỏ lẻ, chưa tạo nên sản phẩm thường kỳ mà chỉ dừng lại khi có khách đến. Cơ sở dữ liệu theo dõi khách tham quan và doanh thu lưu trú từ các hoạt động dịch vụ chưa được hình thành.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Thêm giải pháp truyền thông, quảng bá làng cổ Phước Tích

Dự án ISEE-COVID hỗ trợ doanh nghiệp tạo tác động xã hội ứng phó với …