Chuyển đổi số góp phần gìn giữ giá trị di sản, văn hóa Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai ứng dụng công nghệ số và triển khai Chương trình CĐS để gìn giữ, phát huy và nâng tầm giá trị di sản văn hóa. Đơn vị đã áp dụng hệ thống vé điện tử, trải nghiệm thực tế ảo, App Di tích Huế và hệ thống sách điện tử. Ngoài ra, còn số hóa dữ liệu, lưu trữ tư liệu cổ vật và thực hiện số hóa các công trình trong quá trình trùng tu. Các công nghệ số đã nâng cao trải nghiệm du khách và góp phần gìn giữ giá trị di sản Huế.


Trải nghiệm dịch vụ thực tế ảo XR và ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn di sản tại Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế đã xác định ứng dụng công nghệ số và triển khai CĐS (Công nghệ số) là một nhiệm vụ quan trọng để gìn giữ, phát huy và nâng tầm giá trị di sản, văn hóa của khu vực và quốc tế. Đưa du khách tiếp cận các di tích, cổ vật trưng bày và các điệu nhạc của Nhã nhạc Cung đình Huế thông qua ứng dụng số và không gian mạng cũng đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và Việt Nam.

Đơn vị đã triển khai nhiều chương trình CĐS phù hợp với quan điểm xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án CĐS giai đoạn 2022 – 2025 của Trung tâm BTDTCĐ Huế đặt ra ba mục tiêu chính: xây dựng dịch vụ chính quyền số và hệ thống cơ chế, chính sách; ứng dụng công nghệ thông tin và tạo ra các giá trị gia tăng. Đơn vị đã đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử để du khách có thể thanh toán tiện lợi không sử dụng tiền mặt và cải tiến quy trình nghiệp vụ, chất lượng phục vụ. Phân tích và tổng hợp dữ liệu từ hệ thống vé điện tử cũng cung cấp cơ sở quan trọng cho việc dự báo và quản lý tốt hơn việc tham quan di tích và đánh giá sự hài lòng của du khách.

Trung tâm cũng đã tích hợp hệ thống nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) để đếm số lượt khách tham quan và kiểm soát lưu lượng khách vào các điểm di tích. Từ tháng 11/2022, tất cả địa điểm di tích tham quan đã bán vé thông qua hệ thống vé điện tử. Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR để khách hàng có thể trải nghiệm vật thể ảo khi tham quan Đại Nội. Ứng dụng App Di tích Huế cung cấp thông tin nhanh chóng và tiện ích cho khách hàng. Hệ thống sách điện tử cũng được triển khai tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, giúp số hóa các câu chuyện lịch sử và các bộ sách cổ để trưng bày cùng với phiên bản giấy.

Trung tâm BTDTCĐ Huế đang tạo lập hệ thống dữ liệu và kho tri thức số, trở thành Trung tâm nghiên cứu, thu thập dữ liệu và tập hợp các tư liệu cổ, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu với ứng dụng công nghệ số hiện đại. Đơn vị đã bắt đầu chỉnh lý và hệ thống lại dữ liệu từ các phòng, ban đơn vị. Đến nay, đã có hơn 1.400 bộ hồ sơ được tạo lập và số hóa, đưa vào hệ thống phần mềm dữ liệu của di sản. Công trình trùng tu cũng được ứng dụng công nghệ BIM để lưu trữ các khối cấu kiện, 3D hóa và đánh giá quá trình thi công, phục hồi và tu bổ công trình. Cũng đã quan tâm đến việc lưu trữ tư liệu về cổ vật và số hóa 207 cổ vật triều Nguyễn để giới thiệu với công chúng.

Triển khai CĐS trong văn hóa, di sản là một yêu cầu cấp thiết và xu hướng tất yếu. Trung tâm BTDTCĐ Huế, với vai trò quản lý Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc – Âm nhạc Cung đình Việt Nam, Di sản Tư liệu và cảnh quan môi trường, đang xây dựng thương hiệu trên môi trường số để phát huy giá trị di sản và đưa văn hóa di sản đến công chúng. Các ứng dụng CNTT và công nghệ số cũng đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu và tăng trải nghiệm cho du khách, đồng thời phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng tại các điểm di tích. CĐS cũng góp phần gìn giữ giá trị di sản và thay đổi diện mạo của Quần thể di tích Cố đô Huế.Ưu tiên hàng đầu của Trung tâm là triển khai đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi quy trình xử lý công việc trên môi trường số và hệ thống hóa kho dữ liệu số của đơn vị.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: baothuathienhue
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: thuathienhue_org

About Nhóm biên tập Thừa Thiên Huế

Check Also

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” tại Trường …